Zbliża się Świąteczny czas

Zbliża się Świąteczny czas, Będzie radość pośród nas: Każdy sobie bogactw życzy, My natomiast – ciut przekornie, życzymy Wam wszystkiego w normie: Ciut stękania – heroizmu, mega kasy – optymizmu; Szczęścia co radości daje, Zdrowia co wytrwałość rodzi, By przy stole w ciepłym domu pozostawić miejsce komuś, przy choince kolędować i z rodziną się radować. A w tym roku, co nadchodzi- coś nas czeka? Coś nam grozi? Oby ten rok nie był srogi, interesant nie był wrogi i ustawa bez widełek, bo to duży jest diabełek. A do tego tradycyjnie żyjcie długo, intensywnie!

Czytaj więcej...

Od czerwca 2017 wypowiedzenie na e-mail

Wypowiedzenie przez pocztę elektroniczną? Do konsultacji społecznych trafił projekt dot. elektronicznych dokumentów i archiwów pracowniczych. Projekt zakłada, że pracodawca będzie mógł wysłać pracownikowi wypowiedzenie, jak i zwolnienie dyscyplinarne pocztą elektroniczną. Pracownik będzie mógł uniknąć tak doręczonego zwolnienia tylko wtedy, gdy udowodni, że nie miał dostępu do internetu lub leżał w szpitalu w śpiączce. Po zmianach będzie również można podpisać umowę o pracę w formie elektronicznej Obecnie wypowiedzenie, czy zwolnienie dyscyplinarne wręczane pracownikowi ma formę pisemną.

Czytaj więcej...

GAZETA SĄDOWA NA FACEBOOKU

Fanpage GS na portalu społecznościom Facebook polubiło ponad 700 osób. Nasze posty dotarły do przeszło 65 tys. użytkowników Facebooka. Zdarza się, że w ciągu jednego dnia posty docierają do 6-8 tys. osób. Zdecydowana większość zapoznawała się z postami dzięki ich polubieniu lub udostępnieniu. Dlatego tak ważne są reakcje czytelników na publikowane informacje: polubienia, komentarze, udostępnienia postów z fanpage GS. To właśnie dzięki nim zwiększamy zasięg publikowanych informacji. Największą część naszych Fanów stanowią kobiety (81%) w wieku 25-44 lat (63%). Najwięcej fanów jest z Warszawy, Krakowa i  Wrocławia. Najbardziej popularny okazał się post o wyprowadzeniu pieniędzy w SO Wrocław (dotarł do 8,1 tys. osób). Najwięcej osób czyta…

Czytaj więcej...

Od przyszłego roku wzrasta odpis na ZFŚS

Od stycznia wzrośnie o 91,74 zł podstawowy odpis na zfśs i wyniesie rocznie 1 186,67 zł na jednego pracownika. W dniu 2 grudnia Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Podczas głosowania posłowie uwzględnili senackie poprawki dotyczące zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -W tym roku rząd w ogóle nie planował odmrożenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. To, że zmienił zdanie, jest dużym sukcesem Solidarności, której udało się przekonać senatorów do zmiany decyzji – napisano w komunikacie wydanym przez Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Odpis na zfśs jest zamrożony od 6 lat. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawowy…

Czytaj więcej...

AFERA KORUPCYJNA W KRAKOWSKIM SĄDZIE APELACYJNYM

O tym, że dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie zapadł na długą chorobę wieść niosła się po korytarzach krakowskich sądów od października. Pewnie ci bardziej wtajemniczeni wiedzieli co się święci. Prawdopodobnie pierwszy o sprawie napisał Tygodnik Faktycznie w numerze z 1 grudnia. W tekście Marcina Kosa zatytułowanym „Trąd w pałacu sprawiedliwości” donosił o nieprawidłowościach w Centrum Zakupów dla Sądownictwa i podał do publicznej wiadomości fakt odwołania 25 października dyrektora krakowskiego sądu apelacyjnego Andrzeja P. Czytelnicy z tekstu mogli się dowiedzieć o powiązaniach rodzinnych i kalejdoskopie firm, które zyski czerpały z kontraktów zawieranych z sądem, a także o tym, że właściciel jednej z nich i członek rady nadzorczej drugiej z nich został powołany przez Andrzeja P. na dyrektora Centrum Zakupów dla…

Czytaj więcej...

ICH NAJWIĘKSZY GRZECH | FELIETON

Niedługo minister sprawiedliwości i „dobra zmiana” położą rękę na sądownictwie. Prawdopodobnie wkrótce wejdzie w życie nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych, która pozwoli ministrowi pstryknąć palcem i odwołać lub powołać dyrektora każdego sądu. Spośród kilku związków zawodowych działających w sądownictwie tylko „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zajęła stanowisko wobec tego projektu, opiniując go negatywnie i zwracając uwagę na niezgodności z Konstytucją. Oczywiście stanowisko to miało charakter wyłącznie symboliczny, zważywszy na to, jak w tej kadencji procedowane są zmiany prawa. Zapewne słusznie wkrótce podniesie się (już się podnosi) głos sprzeciwu środowiska sędziów i ogólnie środowiska prawniczego. Wtedy jednak rząd podniesie argumenty: korupcja w krakowskim sądownictwie, kradzież miliona złotych we wrocławskim…

Czytaj więcej...

Niełatwa rzeczywistość sekretariatów ksiąg wieczystych

Wydziały Ksiąg Wieczystych są mało znane w samym środowisku urzędników sądowych. W dużych miastach to istne fabryki, gdzie dziennie rozpatrywanych bywa nawet 200-300 wniosków, co i tak często nie pozwala uniknąć zaległości. To duży problem dla wnioskodawców, którzy często ponoszą dodatkowe koszty ubezpieczenia kredytu. Uzyskując kredyt lub pożyczkę na nabycie nieruchomości, otrzymując nieruchomość w spadku, chcąc ją sprzedać, darować lub zamienić, prawdopodobnie zetkniesz się bezpośrednio lub pośrednio z wydziałem Ksiąg Wieczystych. Księgi Wieczyste (w latach 1964-1991 Państwowe Biura Notarialne) są szczególnym Sądem, który cechuje wyjątkowo duży wpływ wniosków (a za tym i opłat sądowych). Jako sąd nieprocesowy, przez przeciętnego obywatela często mylony jest z urzędem. Istotnie…

Czytaj więcej...

W wydziałach KRS krasnoludki będa kserowały tomy akt

Pozornie niewielka zmiana w przepisach może spowodować, że wydziały Krajowego Rejestru Sądowego zatoną we wnioskach o wydanie kserokopii akt rejestrowych. Dyrektorzy już teraz powinni szukać dodatkowych kadr, albo zgodzić się na ogromne zaległości. 28 listopada zaprezentowano projekt zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Większość projektowanych zmian dotyczy procedur w przydzielaniu spraw, m.in. w wydziałach rejestrowych. Przy okazji planuje się wprowadzić zmiany do § 102, który obecnie umożliwia wydawanie z akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego poświadczonych kopii dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych (opłata kancelaryjna – 6zł). Nowa regulacja wspomina o wydawaniu kopii (1zł) lub poświadczonych odpisów (6zł). Projektodawca zmianę nazywa redakcyjną. Ma ona – zdaniem…

Czytaj więcej...

KRAJOWA RADA KOMORNICZA POSTULUJE ZABEZPIECZANIE DOKUMENTÓW SĄDOWYCH

Sfałszowane sądowe tytuły wykonawcze, wypisy, odpisy i wyciągi z aktów notarialnych, czy komornicze licytacje mienia dłużników przestały być incydentalnymi oszustwami. Zdaniem Krajowej Rady Komorniczej pomysłowość złodziei nie zna granic, a prowadzenie przestępczego procederu ułatwia niedostateczne zabezpieczenie dokumentów sądowych i brak elektronicznej bazy danych. Dlatego samorząd zawodowy komorników będzie postulował, aby uwzględnić zabezpieczanie dokumentów sądowych w projekcie ustawy o dokumentach publicznych – powiedział PAP Roman Romanowski, wiceprezes KRK. Projekt ustawy o dokumentach publicznych z 24 listopada 2016 r. określa trzy kategorie dokumentów publicznych oraz poziomy ich zabezpieczeń przed fałszerstwem. W wersji do uzgodnień i konsultacji nie uwzględniono potrzeby zabezpieczania dokumentów sądowych. Zdaniem wiceprezesa Krajowej Izby Komorniczej jest…

Czytaj więcej...

Życiorysy osób niezatrudnionych w sądownictwie

Nieco ponad 37 zł miesięcznie dla kuratora społecznego – niezmiennie od wielu lat. Co decydenci sądzą o kuratorach społecznych i czym ci drudzy różnią się od filatelistów…  Kuratorzy sądowi zgodnie z ustawą o kuratorach dzielą się na kuratorów zawodowych i społecznych. Mają zgodnie z tą ustawą określone zadania i praktycznie w dotychczas funkcjonującym systemie kurateli społeczno-zawodowej wymiar sprawiedliwości w zakresie wykonawstwa bez kuratorów społecznych przestałby istnieć w ciągu paru dni. Rzec by można, że to oni, prowadzeni w referatach kuratorów zawodowych wykonują niestrudzenie zadania, które określa im wspomniana ustawa oraz stoją na straży realizacji obowiązków nałożonych przez sądy w wyrokach i postanowieniach. Przeglądając różne fora, radość osoby obeznanej z tematem budzi sprzeczne uczucia:…

Czytaj więcej...

KSIĘGOWA Z SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU PODEJRZANA O WYPROWADZENIE Z FUNDUSZU PŁAC PONAD MILIONA ZŁOTYCH

W dniu 14 listopada br. w czasie zarządzonego przez dyrektora Sądu Okręgowego we Wrocławiu audytu wewnętrznego stwierdzono nieprawidłowości w postaci niedoborów finansowych. W  związku z tym następnego dnia, w godzinach popołudniowych, zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i w dniu 16 listopada prokuratura zarządziła zatrzymanie pracownika księgowości tego sądu. Na pytanie GS-MOZ NSZZ „S” PS dotyczące informacji podanej przez Gazetę Wroclawska.pl na temat kwoty jednego miliona złotych, rzecznik prasowy sądu Marek Poteralski odpowiada: „Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Ze względu na dobro śledztwa nie mogę udzielić innych informacji poza ogólnymi. Wysokość niedoborów finansowych nie jest dokładnie znana i być może zajdzie konieczność przeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta. Trwają wyliczenia. Znaczna część niedoborów…

Czytaj więcej...