Omyłkowe wezwanie Wassermann nie było wynikiem pomyłki sekretarza sądowego

POMYŁKA W SPRAWIE AMBER GOLD W PIERWSZYM ODRUCHU MIAŁA ZOSTAĆ PRZYPISANA PRACOWNIKOWI SEKRETARIATU. TO STANDARD W NASZYCH SĄDACH.  NIEPRECYZYJNY BYŁ SĘDZIA. W środę, 7 czerwca media podniosły alarm, że w sprawie Amber Gold, która toczy się przed gdańskim sądem okręgowym, doszło do kolejnej pomyłki: wezwanie do zeznawania zostało wysłane do Małgorzaty Wassermann – przewodniczącej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Sprawa została potraktowana przez media i samą zainteresowaną bardzo poważnie: – To próba wyeliminowania mnie z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Prasa sugerowała, że w gdańskim sądzie dzieją się niepokojąco podejrzane rzeczy. Jak się okazało, wezwanie przewodniczącej na świadka było pomyłką. Tylko czyją? W wypowiedzi dla PAP rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu…

Czytaj więcej...

Środki na podwyżki wydane nieprawidłowo – wnioski z kontroli

W roku 2016 Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło na podwyżki płac asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników sądów kwotę blisko 148 mln zł. Celem założonym przez ministerstwo było podniesienie przeciętnego wynagrodzenia do poziomu 3.777 zł we wszystkich apelacjach (poza apelacją poznańską, gdzie przeciętne wynagrodzenie miało osiągnąć kwotę 3.907 zł). Przed rozdzieleniem środków na sądy miało dojść do wnikliwej analizy wysokości wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników. NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa szczególnie naciskała na to, by środki były dystrybuowane w taki sposób, by doprowadzić do likwidacji dysproporcji płacowych na grupach stanowiskowych, pomiędzy poszczególnymi szczeblami sądów i stanowiskami pracy o podobnych charakterze i obciążeniu pracą. W czasie rozmów w ministerstwie zostały przyjęte rekomendacje związków zawodowych…

Czytaj więcej...

SPÓR „S” PS Z DYREKTOREM SA W GDAŃSKU

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pismem z dnia 8 marca wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań zmierzających do odwołania z funkcji dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Mariana Pieńczewskiego. „Solidarność” zarzuca dyrektorowi naruszanie przepisów zobowiązujących do przeprowadzania ze związkami konsultacji dotyczących podziału środków finansowych na wynagrodzenia. – Wskazany Dyrektor Sądu dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracowników sądów w sposób pomijający jakiekolwiek próby ze strony związku porozumienia w tym zakresie. Stwierdza przy tym otwarcie, że nie ma ochoty rozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych, a w szczególności z MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – czytamy w piśmie do ministra. Z pisma wynika również, że w ubiegłym roku dyrektor…

Czytaj więcej...

Ministerstwo kontroluje apelację gdańską

Z materiałów przekazanych nam przez Czytelników wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę dotyczącą sposobu rozdysponowania środków na podwyżki w sądach apelacji gdańskiej. Jak wynika z pisma Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skierowanego 5 lipca do dyrektorów ośmiu podległych sądów, kontrola jest skutkiem skarg pracowników sądów okręgowych w Bydgoszczy i Gdańsku oraz sądów rejonowych w Bytowie, Gdańsku Północ, Inowrocławiu, Malborku, Miastku, Starogardzie Gdańskim, Tucholi i Wejherowie. Jednocześnie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zobowiązał adresatów pisma do poinformowania podległych pracowników o prowadzonej kontroli. O problemach związanych z podziałem środków na podwyżki wynagrodzeń w apelacji gdańskiej pisaliśmy na bieżąco w poprzednich numerach naszego miesięcznika. MOZ NSZZ „Solidarność” na bieżąco informowała również ministerstwo dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Czytaj więcej...

Podwyżki w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Po równo czy z równaniem dysproporcji? Jak podzielono środki na zwiększenie wynagrodzeń w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Niedawno uzyskaliśmy informację, że w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zamiast równania dysproporcji płacowych zwiększono wynagrodzenia pracownikom o 200 złotych brutto. Taka informacja została przekazana do pracowników przez Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Sądów Powszechnych Apelacji – Monikę Kucharczyk-Wociał. – „Przygotowywane są dokumenty w tej sprawie” przekazała pracownikom dobrze poinformowana Przewodnicząca. „Gazeta Sądowa – MOZ NSZZ Solidarność PS zwróciła się więc do dyrektora tego sądu o komentarz w tej sprawie oraz przedstawienia jakimi kryteriami kierowano się przy przyznawaniu podwyżek. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że kryteria zostały uzgodnione na naradzie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorów sądów apelacyjnych,…

Czytaj więcej...