Dodatkowy obowiązek dla sekretariatów wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadzoną ustawą z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017, poz. 573) wydziały Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wykreślenia informacji o posiadaniu statusu pożytku publicznego  lub wykreślenia z KRS organizacji posiadającej ten status do poinformowania o tym fakcie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, podając datę doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia wykreślającego. Zmiana wchodzi w życie z dniem 24 marca br.

Czytaj więcej...

Płyta z nagraniem rozprawy jako ważny dowód w sprawie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 września 2016 roku w sprawie III UK 242/15 stwierdził, że sąd odwoławczy nie mógł prawidłowo rozsądzić sporu stron, skoro nie mógł on zapoznać się z pełnym protokołem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. W aktach postępowania brak było bowiem płyty z nagraniem przebiegu rozprawy przeprowadzonej przez sąd pierwszej instancji, co faktycznie uniemożliwiło sądowi drugiej instancji zapoznanie się z całym materiałem sprawy. Stan ten skutkował uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy sądowi apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Naprawdę nie mogłam się oprzeć, żeby nie skomentować takiej decyzji i to nie z prawnego punktu widzenia, bo prawnikiem nie jestem. Muszę się odnieść w sposób „techniczny” do takiego orzeczenia sądu.…

Czytaj więcej...

Równoważny czas pracy w sądach

RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY W SĄDACH ZYSKAŁ POPULARNOŚĆ WRAZ Z WYDŁUŻENIEM DO GODZINY 18-ej CZASU URZĘDOWANIA W PONIEDZIAŁKI W niektórych sądach wprowadzony został równoważny system czasu pracy. Był on odpowiedzią na  zapotrzebowanie zapewnienia obsługi interesantów w czasie poniedziałkowych dyżurów. Wielu  dyrektorów słusznie upatrywało w nim także możliwość bardziej elastycznego zarządzania czasem pracy  urzędników. W systemie tym możliwe jest bowiem wydłużenie dobowego czasu pracy – jednak nie więcej niż do 12 godzin i w ramach okresu rozliczeniowego nie dłuższego niż 1 miesiąc. Dla urzędników zatrudnionych w tym systemie dobowa norma czasu pracy nadal wynosi 8 godz., jednak może zostać wydłużona. Niezależnie od tego tygodniowy czas pracy to 40 godz. w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Nazwa  tego systemu wywodzi się z tego, że wydłużony czas pracy w jednym dniu równoważony jest krótszym  dobowym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi. Prawo do stosowania tego systemu …

Czytaj więcej...

NOTATKI Z OKŁADKI | CZ. 1 | Wstąpienie do raju.

Witajcie Współgalernicy! Dziś dzięki uprzejmości – wstać! Redaktora Naczelnego Gazety Sądowej, spocznij! Zaczynam od teraz, już  zaraz, wynurzenia i bajdurzenia o naszej jakże wdzięcznej pracy. A to wszystko na żywych  przykładach. Dawać mi tu jakiegoś przykłada! Nie ma? Nie szkodzi. Posłużę się własnym. A co!  Skromność to rzecz w niczym nieprzydatna, a jedynie szkodliwa. Taaa, o czym to ja miałem? Już wiem, o niekończącej się mordędze, czyli pracy w sądzie. Celowo piszę  małą literą, ale po przeczytaniu całego cyklu sami zaczniecie tak pisać. No, chyba że już piszecie, ha! Był ciepły, czerwcowy poranek, już zaraz, rok dwutysięczny. Co większe muchy i co bardziej zawiani  panowie krążyli po okolicy, a Ja powolutku, na pełnym luzie człapałem do mojej nowej…

Czytaj więcej...

Elegancja ma znaczenie

Jak wiemy, człowiek może ubierać się w najmodniejszych i najsłynniejszych salonach mody, być dobrym erudytą, używać uprzejmych wyrażeń, a jednak być nieeleganckim i prostackim. Jeśli natomiast przyjmiemy odpowiednią postawę w relacjach z ludźmi, stajemy się bardziej skuteczni. Narzucona samemu sobie dyscyplina pomaga znosić ludzi różnych od nas samych, łagodzić odruchy własnej natury. Dobre maniery w pracy, to uprzejmość i szacunek okazywane każdego dnia, chociaż wydawałoby się, że w naszych czasach to towar deficytowy. Jeżeli my jesteśmy dla kogoś uprzejmi, wtedy inni także są dla nas uprzejmi i życzliwi. Wchodząc do biura, to osoba wchodząca mówi „dzień dobry” do osób tam będących, bez względu na swój status. W naszych realiach sądowych…

Czytaj więcej...

Jak rozpoznać manipulatorów w pracy?

Manipulacja, to wywieranie wpływu w taki sposób, byśmy nieświadomie i z własnej woli realizowali cele manipulatora. Manipulator celowo wykorzystuje sytuacje nierówności pomiędzy sobą a ofiarą (np. kierownik-podwładny). Cztery cechy manipulatora: Potrafi odkryć Twoje słabości, Gdy je znajdzie, wykorzysta, Sprytnie spowoduje, że zrezygnujesz z czegoś, co jest Twoje, lub Twoim prawem, Gdy tylko wykorzysta przewagę, będzie powtarzał punkty 1-3. Dodatkowo uważaj, gdy zauważysz, że: przekonuje Cię, że inni tak robią od lat, to znaczy, że tak trzeba („w naszym sądzie nikt nie korzysta z przerwy, wszyscy jemy nad aktami…”), raz stara się spoufalić (wspólne rozmowy o życiu prywatnym), innym razem zamienia się w potwora (w sprawach służbowych), rozmazując w ten sposób rodzaj relacji i manipulując nią…

Czytaj więcej...

Kalendarz dni wolnych na 2017 rok

W tym roku czeka nas 115 dni wolnych od pracy, jeśli wliczymy wszystkie weekendy i święta. Niestety będzie też czas wzmożonej i intensywnej pracy, a to już niedługo, bo w marcu przepracujemy aż 184 godziny. Święta Wielkanocne przypadają dopiero na 16 i 17 kwietnia i to będzie najbliższy dłuższy okres wolny od pracy, ale następny możemy już zacząć planować, albowiem w maju święto pracy przypada w poniedziałek, a święto Konstytucji 3 Maja w środę. Biorąc trzy dni urlopu, będzie można cieszyć się dziewięciodniowym odpoczynkiem. W czerwcu i w sierpniu również możemy przedłużyć sobie wolne. Boże Ciało wypada 15 czerwca, biorąc urlop w piątek, mamy 4 dni wolnego. Natomiast święto Wniebowzięcia…

Czytaj więcej...

Więcej asystentów to więcej akt w sekretariacie

Grupa posłów (Kukiz ’15) skierowała do Ministra Sprawiedliwości interpelację (nr 8359) dotyczącą przeciążenia pracą w sądach. Zapytanie dotyczyło głównie sędziów, a częściowo także ich asystentów. Pytający zwrócili uwagę na to, że sędzia w sądzie apelacyjnym średnio załatwia 167 spraw rocznie, w sądach okręgowych aż 238, natomiast w sądach rejonowych liczba ta wynosi 692 sprawy. Akurat o urzędnikach sądowych zapomniano. W odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasza Piebiaka czytamy, że resort permanentnie podejmuje działanie na rzecz prawidłowego rozmieszczenia kadr w sądach powszechnych. Przesunięć takich w roku 2016 dokonano 89, od listopada 2015 (objęcie stanowiska przez obecnego ministra) przesunięć takich było 95. Wiceminister zwraca uwagę na to, że w latach poprzednich…

Czytaj więcej...

Niełatwa rzeczywistość sekretariatów ksiąg wieczystych

Wydziały Ksiąg Wieczystych są mało znane w samym środowisku urzędników sądowych. W dużych miastach to istne fabryki, gdzie dziennie rozpatrywanych bywa nawet 200-300 wniosków, co i tak często nie pozwala uniknąć zaległości. To duży problem dla wnioskodawców, którzy często ponoszą dodatkowe koszty ubezpieczenia kredytu. Uzyskując kredyt lub pożyczkę na nabycie nieruchomości, otrzymując nieruchomość w spadku, chcąc ją sprzedać, darować lub zamienić, prawdopodobnie zetkniesz się bezpośrednio lub pośrednio z wydziałem Ksiąg Wieczystych. Księgi Wieczyste (w latach 1964-1991 Państwowe Biura Notarialne) są szczególnym Sądem, który cechuje wyjątkowo duży wpływ wniosków (a za tym i opłat sądowych). Jako sąd nieprocesowy, przez przeciętnego obywatela często mylony jest z urzędem. Istotnie…

Czytaj więcej...

W wydziałach KRS krasnoludki będa kserowały tomy akt

Pozornie niewielka zmiana w przepisach może spowodować, że wydziały Krajowego Rejestru Sądowego zatoną we wnioskach o wydanie kserokopii akt rejestrowych. Dyrektorzy już teraz powinni szukać dodatkowych kadr, albo zgodzić się na ogromne zaległości. 28 listopada zaprezentowano projekt zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Większość projektowanych zmian dotyczy procedur w przydzielaniu spraw, m.in. w wydziałach rejestrowych. Przy okazji planuje się wprowadzić zmiany do § 102, który obecnie umożliwia wydawanie z akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego poświadczonych kopii dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych (opłata kancelaryjna – 6zł). Nowa regulacja wspomina o wydawaniu kopii (1zł) lub poświadczonych odpisów (6zł). Projektodawca zmianę nazywa redakcyjną. Ma ona – zdaniem…

Czytaj więcej...

KRAJOWA RADA KOMORNICZA POSTULUJE ZABEZPIECZANIE DOKUMENTÓW SĄDOWYCH

Sfałszowane sądowe tytuły wykonawcze, wypisy, odpisy i wyciągi z aktów notarialnych, czy komornicze licytacje mienia dłużników przestały być incydentalnymi oszustwami. Zdaniem Krajowej Rady Komorniczej pomysłowość złodziei nie zna granic, a prowadzenie przestępczego procederu ułatwia niedostateczne zabezpieczenie dokumentów sądowych i brak elektronicznej bazy danych. Dlatego samorząd zawodowy komorników będzie postulował, aby uwzględnić zabezpieczanie dokumentów sądowych w projekcie ustawy o dokumentach publicznych – powiedział PAP Roman Romanowski, wiceprezes KRK. Projekt ustawy o dokumentach publicznych z 24 listopada 2016 r. określa trzy kategorie dokumentów publicznych oraz poziomy ich zabezpieczeń przed fałszerstwem. W wersji do uzgodnień i konsultacji nie uwzględniono potrzeby zabezpieczania dokumentów sądowych. Zdaniem wiceprezesa Krajowej Izby Komorniczej jest…

Czytaj więcej...

Miałem sen…

Z mojego pokoju znikła opasła szafa wypełniona mniej lub bardziej krzywo zszytymi aktami. Zamiast tego mam tylko koszyk na wpływające dokumenty. Aby zobaczyć, co jest w aktach, których dotyczą, wystarczy wpisać do komputera ich sygnaturę, bo wszystkie pisma wpływające do sądu są skanowane i zapisywane na dysku. Nikt więc nie musiał dźwigać do mnie wszystkich pięciu tomów akt jakiejś sprawy, bym mógł wydać decyzję co do tego, by odpis pisma doręczyć uczestnikom. A potem wynosić je, żeby owo pismo przyszyć do pozostałych. Gdy potrzebowałem zapoznać się z aktami sprawy prowadzonej w sądzie na drugim końcu Polski, otrzymałem je po kilkunastu minutach jako załącznik do e-maila. Nie musiałem pisać listu z prośbą o ich wypożyczenie i czekać…

Czytaj więcej...