Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym odciążą urzędników w sądach rejestrowych

Odciążenie wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, zautomatyzowanie części wpisów do rejestru oraz obligatoryjne składanie wniosków za pośrednictwem systemu informatycznego – to podstawowe założenia projektu dużej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Większość projektowanych zmian miałaby wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku. Zniknie obowiązek przepisywania danych do Systemu Wpisów i wysyłania korespondencji w większości spraw. Zlikwidowany ma być Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Projekt zmian jest odpowiedzią na konieczność implementacji dyrektyw unijnych nakazujących umożliwienie wymiany dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej oraz konieczność modernizacji anachronicznego systemu teleinformatycznego, który od 16 lat obsługuje Krajowy Rejestr Sądowy. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców za pośrednictwem systemu…

Czytaj więcej...

Wakacje w wydziałach KRS

Dwoje autorów niniejszego artykułu pracuje w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego od początku jego powstania – czyli od 2001 roku. Obserwujemy i osobiście doświadczamy tego, jak wzrasta ilość spraw wpływających do KRS oraz jak w postępie geometrycznym przybywa obowiązków związanych ze zmianami przepisów i wdrażanymi przez kolejnych ministrów nowymi rozwiązaniami. Na własnej skórze odczuwamy niedociągnięcia całego systemu, niedoskonałość (to eufemizm) systemów informatycznych. Własne obserwacje i doświadczenia na co dzień konfrontujemy z deklaracjami przedstawicieli różnych resortów, którzy troszczą się o ułatwienia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej i rejestracją spółek. Jako wieloletni pracownicy wydziału i biura obsługi interesantów doskonale wiemy, jak postrzegają funkcjonowanie sądów rejestrowych obywatele. Wiemy też, jak to wygląda od środka. Konflikt powstający…

Czytaj więcej...

Wkrótce łatwiej będzie lokalizować akta w wydziałach rejestrowych

Nr 2(2) maj 2016 r. Rusza projekt, który umożliwi wyszukiwanie akt KRS i Rejestru Zastawów przy wykorzystaniu fal radiowych.Czy także i tym razem urzędnicy sądowi poniosą największe koszty? W wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów rozpoczyna się realizacja projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”. W tym celu wszystkie akta muszą zostać zaopatrzone w naklejkę ze znacznikiem RFID, który wykorzystując fale radiowe umożliwi lokalizację akt. Układy RFID umożliwiają odczytywanie etykiet z odległości od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów od anteny czytnika. Dzięki temu możliwe będzie radiowe lokalizowanie miejsca położenia akt w miejscach i przechowywania. Wdrożenie projektu niewątpliwie ułatwi funkcjonowanie wydziałów rejestrowych,…

Czytaj więcej...