Sąd pracy zmienił ocenę urzędnikowi sądowemu

Nr 2(2) maj 2016 r. Ocena wystawiona przez dyrektora sądu nie jest ostateczna. Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach toczyło się postępowanie o zmianę okresowej oceny kwalifikacyjnej. Powódka zatrudniona w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, na stanowisku starszego sekretarza sądowego, otrzymała ocenę zadowalającą. Powodem miało być korzystanie ze zwolnień lekarskich co, zdaniem pracodawcy, miało dezorganizować pracę sekretariatu. Urzędniczka twierdzi, że z wyprzedzeniem informowała o planowanych zabiegach, jej nieobecności nie miały charakteru nagłego, a pracodawca wiedział, że w wydziale wstąpią niedobory kadrowe i mógł im zapobiegać. W pozwie podniesiono, że to pracodawca ponosi ryzyko organizacyjno-techniczne związane z nieprawidłowym podziałem pracy oraz ryzyko socjalne wynikające z usprawiedliwionej nieobecności pracownika. W swojej ocenie dyrektor sądu, pomimo wystawienia oceny…

Czytaj więcej...