Spłaszczanie

Notka z 28 kwietnia 2016 r. Proszono mnie o napisanie czegoś na temat planowanych reform w sądownictwie. Proszę bardzo, ale o czym mam pisać? Jak dotąd nie usłyszeliśmy żadnych konkretów, poza sloganami rzucanymi do mediów, zaś ludzie, którzy teoretycznie powinni coś wiedzieć, po usłyszeniu pytania o szczegóły dostawali nagłej amnezji. Podobno ma być zlikwidowany podział sądów na wydziały, podobno też ma być „spłaszczona struktura” sądów przez likwidację jednego szczebla. Ale jak konkretnie? A tego to nikt chyba jeszcze nie wie… Co dziwi, biorąc pod uwagę, że wszyscy są przekonani, że uda im się to wprowadzić 1 stycznia 2017 r. Jedyne co mogę więc zrobić to wyrazić swój pogląd (albo opinię) przy kawie i ciasteczkach na temat samej idei…

Czytaj więcej...

Minister Ziobro o planach reformy

Zmiany wyboru sędziów sądów powszechnych, ich awansu i usuwania z zawodu – zapowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W programie „Południk Wildsteina” potwierdził informacje o spłaszczeniu struktury sądownictwa do dwóch szczebli. Zapowiedział także zmiany w prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych sędziów poprzez wprowadzenie czynnika społecznego i utworzenie specjalnej izby w Sądzie Najwyższym, składającej się z sędziów dyscyplinarnych powoływanych przez prezydenta. Obecną Krajową Radę Sądownictwa minister nazwał „spółdzielnią sędziowską”. Gazeta Wyborcza podała, że nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych podobno gotowa jest od miesięcy. Minister zapowiada jednak, że nie rozpocznie reformy zanim nie dojdzie do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. (KŻ)

Czytaj więcej...

Wiceminister Piebiak o Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich

Podsekretarz stanu w MS – Łukasz Piebiak, komentując dla Rzeczypospolitej zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, nawiązał do planów reformy sądownictwa. – Może być tak, że w przyszłości nie będzie awansów w łonie sądownictwa powszechnego – stwierdził Piebiak. Zarys reformy sądownictwa przedstawiliśmy w majowym numerze naszego miesięcznika. Jedną ze zmian ma być likwidacja awansów między instancjami. W sądownictwie powszechnym funkcjonowałby tylko jeden rodzaj sędziego, czyli sędzia Rzeczypospolitej Polskiej. W marcu br. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się przy współudziale SSP „Iustitia” konferencja pt. „Ethos sędziego”, w której trakcie pojawiły się wypowiedzi zwracające uwagę, że potrzeba awansu bardzo negatywnie wpływa na sądzenie. Sędzia nie może prosić i zabiegać o awans, a jednocześnie uchodzić za niezawisłego. Sędziowie mogą nabywać stopnie służbowe i awansowe w zależności od czasu pracy…

Czytaj więcej...

Dymisja dyrektora odpowiedzialnego za reformę sądownictwa

Dymisję złożył sędzia Jacek Ignaczewski – dyrektor departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnego m.in. za prace nad reformą sądownictwa. Sędzia Ignaczewski od dawna krytykował obecną organizację sądów. Nie bez powodu kierował więc w resorcie pracami zespołu zajmującego się reformą organizacyjną sądownictwa. Internetowy serwis Wolters Kluwer powołując się na źródła zbliżone do MS podał, że dymisja Ignaczewskiego jest efektem jego konfliktu z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem o sposób pracy nad projektem przygotowywanej reformy. Sąd to nie fabryka śrubek Takie słowa w 2009 roku od sędziego Ignaczewskiego usłyszała przewodnicząca wydziału, która w ostatnich chwili chciała mu zadekretować do referatu sprawę nieobecnego kolegi. Za odmowę orzekania bez przygotowania sędzia odpowiadał dyscyplinarnie. Sąd Najwyższy uznał, że przepisy o ustroju…

Czytaj więcej...

Przedstawiciel Ministerstwa dzieli się z nami pomysłami zmian

Nr 2(2) maj 2016 r.  – Nie dajcie sobie wmówić, że likwiduje się jakieś sądy. – Uspokaja sędzia Henryk Walczewski. – Kluczem do dobrze pomyślanej reformy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, gdzie mają leżeć akta. W naszych sądach huczy od plotek na temat tego, że mają „likwidować rejony”, „likwidować apelacje”, „likwidować okręgi”… wydziały, prezesów, stanowiska pracy i sam nie wiem co jeszcze. Okazuje się, że plotkowanie w miejscu pracy jest na porządku dziennym. Jak wynika z badania Sedlak & Sedlak „Czy marnujesz czas w pracy?”, 34% respondentów przyznało się, że plotkuje zamiast pracować. Nie na wszystkie plotki należy reagować, jednak są takie, których nie można puścić mimo uszu. W normalnie zarządzanych…

Czytaj więcej...

Ministerstwo chce postawić na średnie sądy

ms.gov.pl

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Rozważamy taką reorganizację sieci sądowniczej, by regułą stały się najbardziej efektywne średnie sądy o obsadzie 60–80 sędziów. – Rozważamy taką reorganizację sieci sądowniczej, by regułą stały się najbardziej efektywne średnie sądy o obsadzie 60–80 sędziów. W takich sądach nie dochodzi z reguły do nieprawidłowości. Taka reorganizacja spowodowałaby wyrównanie obciążeń – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Jego zdaniem taka reorganizacja spowoduje wyrównanie obciążenia pomiędzy sądami. Obecnie w Polsce funkcjonuje 11 sądów apelacyjnych, 45 okręgowych i 318 rejonowych. Najgorzej radzą sobie te ostatnie, wśród których najwięcej jest jednostek małych i bardzo dużych. W tych małych wszystko dobrze funkcjonuje do czasu,…

Czytaj więcej...