W sądach działają związki zawodowe, które nie informują pracowników, że pracodawca chce ich zwolnić

Nr 2(2) maj 2016 r. Współpraca związku zawodowego z pracodawcą w procesie definitywnego rozwiązania umowy o pracę nie daje się usprawiedliwić w żaden sposób. W kwietniu br. w jednym z krakowskich sądów pracodawca zawiadomił w trybie art. 38 k.p. działające na terenie sądu dwie organizacje związkowe o zamiarze wypowiedzenia urzędnikowi sądowemu umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownik ten jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.…

Czytaj