Dwie organizacje lub organizacja branżowa – bez praw w zakładzie pracy

W polskim systemie zbiorowego prawa pracy podstawową jednostką organizacyjną związkowej reprezentacji jest organizacja zakładowa (ewentualnie międzyzakładowa, która uzyskuje status organizacji zakładowej). Nie mają więc statusu organizacji zakładowej struktury branżowe związków zawodowych i dwie organizacje tego samego związku. Ważnymi kwestiami do rozstrzygnięcia są sytuacje, w których w sądzie pojawiają się: dwie lub więcej organizacji zakładowych (międzyzakładowych) tego samego związku – np. jedna…

Czytaj

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

W obliczu narastających wyzwań rekrutacyjnych w polskim systemie sądownictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje kontrowersyjne zmiany w wymogach kwalifikacyjnych dla urzędników sądowych. Zmiany te mają na celu złagodzenie kryteriów dla stanowisk takich jak starszy protokolant czy menedżer usługi. W tym artykule analizujemy opinie siedmiu znaczących instytucji, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądów Apelacyjnych z różnych miast Polski, oraz rozważamy, jak obniżenie standardów…

Czytaj

Decydująca rola związków zawodowych w procesie negocjacji wynagrodzeń

Dzisiaj przenosimy się do świata negocjacji wynagrodzeń prowadzonych przez związki zawodowe. Wybieramy się na tę niełatwą podróż, aby zrozumieć procesy, które wpływają na wysokość naszych wynagrodzeń i warunki pracy. A więc, gotowi na przygodę? Związki zawodowe – strażnicy interesów pracowników Pierwsze, co musimy zrozumieć, to fakt, że związki zawodowe są organizacjami, które reprezentują interesy pracowników. Ich głównym zadaniem jest ochrona praw pracowniczych,…

Czytaj

Molestowanie seksualne w pracy: jak zareagować?

Niestety, molestowanie seksualne w miejscu pracy, w tym również w instytucjach takich jak sądy i prokuratury, jest problemem, z którym borykają się niektórzy pracownicy. Część pracowników tych instytucji, zwłaszcza kobiety, może doświadczać niepożądanych uwag, dotykania, nękania lub innych zachowań o charakterze seksualnym. – Często słyszę: „Nigdy o tym nikomu nie powiedziałam”. Idziemy z tym przez życie, niesiemy to. Takie historie są powszechne,…

Czytaj

Ratusz w Chorzowie – nowa siedziba Sądu Rejonowego?

Zabytkowy ratusz w Chorzowie to piękny neobarokowy budynek z początku XX wieku, który niestety od lat stopniowo popadał w ruinę. Przez długi czas był w prywatnych rękach, co doprowadziło do jego stopniowej degradacji. Na szczęście kilka lat temu miasto wykupiło ratusz za 1,2 mln zł, a kilka lat temu udało się zabezpieczyć jego dach przed dalszymi uszkodzeniami. Mimo to, od tego czasu nie udało się znaleźć…

Czytaj

Urzędnicy w kolejnym sądzie zatrudnieni na czas nieokreślony

Urzędnicy zatrudniani z naruszeniem przepisów prawa – dostali umowy na czas nieokreślony. Obrona podstawowych praw pracowniczych w zakładzie pracy jakim jest sąd – trwała prawie rok. Prosty przepis o treści: Stosunek pracy z urzędnikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – wymagały wymiany licznej korespondencji, składania petycji, kontroli PIP i skargi do ministerstwa. W czerwcu 2022 roku…

Czytaj

Wywiad ze sztuczną inteligencją o jej roli w wymiarze sprawiedliwości

MS organizuje konferencję o sztucznej inteligencji (AI) w wymiarze sprawiedliwości. Dyskusja traktuje o możliwym zastosowaniu sztucznej inteligencji w sądach i prokuraturze. AI może przyspieszyć postępowania, ułatwić zarządzanie sprawami i podnieść poziom orzecznictwa. Uczestnicy chcą zebrać wiedzę i doświadczenia oraz odpowiedzieć na pytanie, które z wytypowanych rozwiązań należy wdrożyć w pierwszej kolejności. Konferencję można śledzić na stronie: www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl oraz na Youtube. W związku z tym poniżej zamieszczamy…

Czytaj

Chaos prawny w wynagrodzeniach – wszystkim rządom na rękę

Różnice w wynagrodzeniach w tym samym sądzie, między sądami – chaos, brak stabilności wynagrodzeń pracowników opłacanych ze środków publicznych; brak zasad wynagradzania określonych w ustawie, rozporządzenie zawierające tylko jedne „widełki” obejmujące różnicę między skrajnymi ponad 11 tys. zł. Tak wyglądają realia braku zasad i transparentności wynagradzania w sądach i prokuraturach. Żaden polski rząd – od prawa do lewa, bez względu na barwy i cokolwiek…

Czytaj

USPRAWNIANIE PRACY I CYFROWA REWOLUCJA W SĄDACH

Otrzymaliśmy ciekawy głos w dyskusji na temat usprawnień informatycznych w sądach powszechnych, który to list za zgodą Autora publikujemy. Przyznajemy, że podobnie jak Autor – korespondując z sądami za pośrednictwem ePUAP odnosimy wrażenie, że po drugiej stronie ta forma traktowana jest bardziej jako utrudnienie niż usprawnienie kontaktu, a przekazywanie skanów pism zamiast odpowiedzi oryginalnie podpisanych niestety jest standardem. Prezes musi podpisać ręcznie, jakiś…

Czytaj

REPREZENTOWANIE PRACOWNIKÓW. ROLA KIEROWNIKÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Zespoły OZSS otrzymały informację, że po konferencji kierowników pojawił się szereg cennych pomysłów, które mają na celu – jak wynika z informacji – usprawnienie funkcjonowania OZSS, zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz rozwoju zawodowego specjalistów i instytucji. Jednym z pomysłów jest także powstanie grupy kierowników OZSS, którzy mieliby reprezentować nie tylko kierowników, ale także wszystkich specjalistów w rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości. Kierownicy uczestniczący w konferencji…

Czytaj

Kodeksy etyczne w sądach – nie bez podstawy prawnej

„Rzeczpospolita” opublikowała 10 listopada 2021 r. tekst Pana Sędziego Ryszarda Sadlika, pt. Czy w sądach potrzebny jest kodeks etyki? „W ostatnich miesiącach narastają doniesienia o konfliktach pomiędzy pracownikami sądów. Pojawiają się zarzuty o mobbing, dyskryminację czy naruszenie godności pracowniczej. Jedną z form zapobiegania tego rodzaju zjawiskom może być wprowadzenie w sądzie kodeksu etyki” – czytamy w felietonie. W mojej ocenie po bardzo trafnej…

Czytaj

Podejrzenie popełnienia wykroczenia na proteście pracowników sądów i prokuratury

– W związku z wczorajszym protestem pracowników sądów i prokuratury zostały wszczęte czynności wyjaśniające w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia. Podjęte czynności dotyczą naruszenia obostrzeń sanitarnych – informuje mł.asp Monika Nawrat z Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji. Czynności te zostały podjęte z urzędu. Na pytanie czy działania podjęte zostały z urzędu czy na skutek zawiadomienia oraz czy zawiadomienie składała osoba fizyczna czy instytucja – dotąd…

Czytaj

NIE UBIERZESZ SIĘ NA CZERWONO – PORÓWNAJĄ CIĘ DO BIAŁORUSKIEGO OMON-U

Gdzie są granice publicznej debaty? W poniedziałek – 6 września – prokuratorzy i pracownicy prokuratury zrzeszeni w swoim branżowym związku zawodowym wykorzystali na swojej fejsbukowej stronie dwa zdjęcia. Zdjęcia przedstawiają funkcjonariuszy białoruskiego OMON-u. Pierwsze ze zdjęć – zamieszczone o 10:25 przedstawia trzech funkcjonariuszy formacji represjonującej w Białorusi przeciwników Łukaszenki. Jest to kadr przycięty ze zdjęcia wykonanego przez Natalię Fedosenko dla TASS…

Czytaj