Reforma sądownictwa to reforma sekretariatu

Na dzień 23 stycznia 2018 r. (wtorek) w godzinach popołudniowych zaplanowane zostało spotkanie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Związkowcy przedstawią propozycje rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników sądów i prokuratury, stworzenie realnej ścieżki awansu zawodowego oraz poprawy warunków płacowych. – To kolejny etap działań bezpośrednio związanych z manifestacją, która odbyła się 13 listopada ubiegłego roku pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów – mówi przewodnicząca MOZ NSZZ „S” PS Edyta Odyjas. Pracownicy sądów i prokuratury od dłuższego czasu zwracają uwagę, że reforma wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenie postępowań sądowych nieodłącznie wiąże się z usprawnieniem pracy sekretariatów i właściwym traktowaniem pracowników. – Proponowane przez nas rozwiązania mają na celu poprawę jakości wykonywanej pracy, zminimalizowanie rotacji pracowników, większą specjalizację pracownika a także rozwinięcie poczucia przynależności i odpowiedzialności społecznej skutkującą większym zaangażowaniem w wykonywane obowiązki – mówią związkowcy.

Domagają się nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz uregulowania płac tak, by nie dochodziło do powstawania dysproporcji płacowych w stosunku do osób wykonujących taką samą pracę.
Zwracają uwagę, że ustawa o pracownikach sądów i prokuratury ma już 20 lat, a o pracownikach urzędów państwowych pochodzi z lat osiemdziesiątych.

Chcą, by pracownicy pełniący dyżury w dni wolne otrzymywali za to wynagrodzenie, a osoby pracujące w nadgodzinach były wynagradzane. – Nasze postulaty nie koncentrują się wyłącznie na kwestiach płacowych – dodaje Odyjas. – Chcemy kompleksowych rozwiązań odpowiednich dla roli jaką pełnimy w sądownictwie. Równie ważne są dla nas kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także problemów zdrowotnych pracowników. Zależy nam również na wprowadzeniu rozwiązań motywujących rzesze pracowników sądów i prokuratury do dalszej pracy – wyjaśnia. Związkowcy powołując się na dane z resortu sprawiedliwości mówią o tym, że w ciągu trzech lat z sądownictwa odeszło 17 tys. osób. To niepokojące zjawisko będzie się pogłębiać, sądom od pewnego czasu trudno znaleźć chętnych do pracy – już nie tylko na stanowiskach specjalistycznych.

MOZ NSZZ „S” PS i ZZPiPP RP zapowiadają złożenie konkretnych propozycji zmiany przepisów.