Refundacja okularów korekcyjnych

Wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, 1 grudnia 1998 roku, gdy Minister Pracy i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie, zobowiązując pracodawców do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, profilaktyczną opiekę zdrowotną (czyli badania wstępne, okresowe i kontrolne), w tym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. W pierwszej kolejności, jeszcze przed podjęciem pracy, przyszły pracownik musi otrzymać od pracodawcy…

Czytaj