Incydent naruszenia ochrony danych osobowych w KSSiP

Jak informuje w swoim komunikacie Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dużym prawdopodobieństwem mogło dojść do incydentu polegającego na uzyskaniu nieuprawnionego dostępnu do danych na starej platformie szkoleniowej. Na aktualnej platformie takiego dostępu nie stwierdzono. Na wszelki wypadek jednak wszyscy korzystający z platformy do e-learningu muszą zresetować swoje hasła za pomocą funkcji jego przypomnienia.

BD-I.0160.5.2020

Komunikat nr 19/2020
Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie stwierdzenia możliwości naruszenia ochrony danych osobowych

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że stwierdzono istnienie dużego prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, polegającego na uzyskaniu nieuprawionego dostępu do danych poprzednio użytkowanej Platformy Szkoleniowej. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym fakcie wdrożone zostały wszystkie przewidziane przepisami procedury zmierzające do usunięcia skutków powyższego incydentu, w tym powiadomione zostały właściwe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe, a Krajowa Szkoła – jako podmiot pokrzywdzony – pozostaje z nimi w bieżącym kontakcie.

Informuję ponadto, że naruszenie bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych zgromadzonych na e-KSSiP (aktualnie wykorzystywanej Platformie Szkoleniowej) nie zostało stwierdzone, jednak w zaistniałej sytuacji ze względów bezpieczeństwa podjęta została decyzja o zresetowaniu wszystkich haseł użytkowników Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Logowanie do e-KSSiP jest możliwe tylko po ustanowieniu nowego hasła przy pomocy funkcji „Zapomniałeś hasła?” i postępowaniu zgodnie z kolejnymi instrukcjami.

Dalsze informacje będą na bieżąco przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

DYREKTOR
KRAJOWEJ SZKOŁY
SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

dr hab. Małgorzata Manowska
sędzia Sądu Najwyższego