PODNOSZENIE KWALIFIKACJI TO NASZ USTAWOWY OBOWIĄZEK

Nikt z nas, pracujących w sądach czy prokuraturach, nie ma wątpliwości, że do naszych obowiązków należy rzetelne, bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań. Obserwując sytuację można czasem dojść do wniosku, że wielu urzędników znacząco przekracza swoje obowiązki, bo na nich cedowane są również zadania z zakresu organizacji pracy, włącznie z poszukiwaniem sobie zastępstwa w czasie urlopu. Obowiązek zaangażowania nie budzi zatem niczyich wątpliwości. Warto jednak zdać sobie sprawę, że takim samym obowiązkiem, także wynikającym z ustawy, i ani mniejszym, ani większym, jest poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych. O obowiązkach tych stanowi ten sam art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.). 

Nie budzi też wątpliwości, że przepis ustawy dotyczy rozwoju indywidualnego pracowników sądów i prokuratury, w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Poszerzanie wiedzy zawodowej oznacza różne formy rozwoju zawodowego, w szczególności związane z wykonywanymi prze niego obowiązkami służbowymi (por. Ł. Pisarczyk, Komentarz do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – red. K.W. Baran, w: Prawo urzędnicze. Komentarz). „Obowiązek poszerzania wiedzy zawodowej łączy się z podnoszeniem kwalifikacji, kończeniem studiów czy studiów podyplomowych, chociaż nie ma obecnie takiego ustawowego wymogu oraz uczestnictwem w kursach i szkoleniach. Personel urzędniczy w sądach i prokuraturze musi bowiem znać zmiany w prawie materialnym i w procedurach i umieć stosować nowe przepisy”. (M. Mazuryk, K. Sadowski, Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury. Komentarz). 

Często na to nie wystarcza czasu i sił. Przeciążone sekretariaty, przepełnione szafy z odpadającymi „pleckami, braki kadrowe, wszystko pilne lub zaległe – to standard pracy w sądzie. W tych warunkach wielu osobom trudno nawet złapać odrobinę czasu na podniesienie swoich kwalifikacji. Oferowane pracownikom szkolenia stacjonarne odbywa się kosztem powstania zaległości – bo nikt w czasie nieobecności nas nie zastąpi. Dostępność tych szkoleń jest niewielka, a gdy chcemy z nich skorzystać, często musimy wykazać się sprytem i refleksem o północy, bo w ciągu kilku minut listy zapełniają się po brzegi. 

Ludzie sztuki i literatury mówią o tym, że czas epidemii spowolnił nasze codzienne zabieganie, może przewartościuje też to, co jest naprawdę ważne. 

Siedzimy w domu, czytamy książki i oglądamy seriale, ale w rzeczywistości przygotowujemy się do wielkiej bitwy o nową rzeczywistość, której nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, powoli rozumiejąc, że nic już nie będzie takie samo, jak przedtem – napisała niedawno nasza noblistka Olga Tokarczuk. 

W sądach i prokuraturach, po wielu trudach i oporach, doświadczaniu paraliżu decyzyjnego pracujemy w systemach rotacyjnych. Wobec tak trudnej sytuacji zdumienie mogą budzić bezduszne zachowania niektórych decydujących o losie i życiu pracowników. Takie samo zdumienie budzi także zaangażowanie tych, którzy już myślą, jak obniżyć pracownikom wynagrodzenia. 

Tymczasem nie ma w tym momencie konieczności wysyłania pracowników na przestoje, by siedzieli bezczynnie w gotowości do pracy. To najlepszy moment, żeby czas wykorzystać na wypełnianie obowiązków, na które zwykle czasu i sił nie starcza – na podnoszenie własnych kwalifikacji. 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przygotowała już dawno platformę e-learningową, na której możemy się zarejestrować, przejść testy kompetencyjne i zapisać się na realizowane on-line szkolenia. Możemy je realizować, kiedy tylko warunki domowe na to pozwalają, gdyż większość z nich opiera się na samodzielnej realizacji materiału i poddawaniu się sprawdzeniu wiedzy. Ruszają również webinaria, które zastąpią normalne stacjonarne szkolenia, na które tak trudno było się zawsze zapisać. 

Szkolenia kończą się wystawieniem zaświadczeń przez KSSiP, które dokumentują nasze kształcenie, rozwój zawodowy i zdobywanie nowych kwalifikacji. 

Trzeba pamiętać, że pracownicy sądów i prokuratury podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy przydatnej do wykonywania obowiązków, w tym znajomość aktualnego stanu prawnego podlega ocenie. Na marginesie warto pamiętać, że ocenie podlega tylko i wyłącznie 7 aspektów określonych w §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Cokolwiek pracodawca wpisze Wam w arkuszach ocen, musi odnosić się do któregoś z nich. Wszelkie inne sformułowania uwag są bezprawne i nie mogą się zdarzać – stanowią też podstawę do wnoszenia sprzeciwu. 

Wracając jednak do rzeczy – ukończone szkolenie w KSSiP wpisuje się w obowiązek i weryfikację obowiązku podnoszenia kwalifikacji. Należy kopię zaświadczenia złożyć do akt osobowych. Ja robię to zwykle z jednozdaniowym pismem przewodnim, którego wzór Wam przekazuję do ewentualnego wykorzystania: 

Miejscowość, data

Imię i Nazwisko
Wydział/Oddział 

Dyrektor Sądu
……………………. 

 Dotyczy: Złożenia dokumentu do akt osobowych 

W załączeniu przekazuję zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: ………………………………. odbytego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, celem dołączenia go na podstawie art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 t.j.) w zw. z §3 pkt 2 lit. k) Rozporządzenia Ministra Pracy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.2018.2369). 

Z poważaniem, 

[podpis] 

Tym, którzy czasami mówią mi, że nie chcą podnosić swoich kwalifikacji zwykle pytam, czy chcieliby, żeby w szpitalu opiekowała się nimi pielęgniarka z podobnym podejściem. Jako urzędnicy jesteśmy profesjonalistami, podnoszenie kwalifikacji to nie tylko nasz obowiązek, ale też argumenty przy ocenach, awansach, a przede wszystkim do tego, by czuć się pewnie – bo człowiek, który potrafi wytłumaczyć, dlaczego coś robi w określony sposób, jest pewniejszy siebie, zdrowszy, lepiej znosi niezadowolenie interesantów, a stres mniej nadwyręża jego odporność. 

Platforma dostępna TUTAJ
Instrukcja TUTAJ 

Ważna uwaga: PRZY REJESTRACJI PODAWAJCIE SŁUŻBOWE ADRESY I TELEFONY. To znacząco przyspiesza weryfikację użytkowników.