„Rz”: Duża szansa na podwyżki w sądach powszechnych

W przedłożonym ministrowi finansów projekcie budżetu resort sprawiedliwości przyjął założenie zwiększenia wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) kuratorów, asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników sądów powszechnych oraz specjalistów z ozss łącznie o 5%. Na razie kwota jest utrzymana – podaje dzisiejsza „Rz”.

– Po latach zamrożeń wynagrodzeń zaniedbania sa wielkie – powiedział „Rz” Michał Wójcik – wiceminister sprawiedliwości. Wspomniał też, że by to naprawić ministerstwo powołało zespół, który ma zająć się sprawami pracowniczymi. W skład zespołu wchodzą też dyrektorzy sądów i związkowcy. Stworzenie zespołu było postulatem „S” Pracowników Sądownictwa złożonym kierownictwu resortu.

O tym, że ze stroną rządową udało się związkowcom z „S” wynegocjować wzrost na poziomie 5% informowaliśmy w tekście Protest i dialog – związki zawodowe różnie walczą o wzrost wynagrodzeń. Na swojej stronie poinformowała też sądowa „S”. Związkowcy zwracają uwagę na dzisiejszy termin posiedzenia Rady Dialogu Społecznego i informują, że rozmowy wciąż trwają.