Sąd pracy zmienił ocenę urzędnikowi sądowemu

Nr 2(2) maj 2016 r. Ocena wystawiona przez dyrektora sądu nie jest ostateczna. Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach toczyło się postępowanie o zmianę okresowej oceny kwalifikacyjnej. Powódka zatrudniona w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, na stanowisku starszego sekretarza sądowego, otrzymała ocenę zadowalającą. Powodem miało być korzystanie ze zwolnień lekarskich co, zdaniem pracodawcy, miało dezorganizować pracę sekretariatu. Urzędniczka twierdzi, że z wyprzedzeniem informowała…

Czytaj