Właściwa motywacja w działaniu

Rozpoznanie motywatorów jest potrzebne człowiekowi np. w przypadku długotrwałej walki z projektami lub zobowiązaniami, których nie zrealizował. Warto zastanowić się nad tym, w czym się spełniamy, a w  czym na pewno nic nam nie wyjdzie. Katarzyna Janas, współzałożycielka Instytutu Durkalskiego, polskiego partnera profesora Reissa, uważa (jak czytamy w magazynie „Coaching”), że budując zespół, powinniśmy sprawdzić, jakie podejście do najważniejszych motywatorów mają nasi współpracownicy.

Wiemy, że każdy człowiek lubi być chwalony. Osoby z wysokim wskaźnikiem uznania, najczęściej  niedoceniające samych siebie, potrzebujący zdania innych powinny szukać stałej pracy, natomiast ci z niskim motywatorem uznania najlepiej zrealizują się we własnych małych biznesach. Jednakże nie  wystarczy być docenianym przez innych. Każdy musi zaakceptować sam siebie, aby zyskać wysokie  poczucie własnej wartości. Motywacja stanowi wewnętrzną siłę człowieka, która uruchamia i organizuje jego zachowanie skierowane na osiągnięcie zamierzonego celu. Silna motywacja to silna energia w działaniu. Osoba o niskiej motywacji do działania zazwyczaj unika przemęczania się pracą, a osoba o wysokiej motywacji działa z ogromną dawką mobilizacji, bez względu na zmęczenie, czy ewidentne niekiedy oznaki wyczerpania fizycznego.

Energia pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy działać. Co jeszcze napędza, motywuje nas wewnętrznie? Pasja. Pasja w działaniu pomaga osiągnąć świetne efekty w tym, co robimy, prowadzi do osiągnięcia profesjonalizmu, otwiera nam furtkę do osiągania najwyższych celów. Osoby o wysokiej  motywacji wewnętrznej chętnie konfrontują się z nowymi wyzwaniami. Podejmują próby działania, które pozwalają im przekraczać swoje ograniczenia i są najsurowszymi sędziami wobec siebie samych. Osoby,  które widzą efekty swoich działań, są bardziej zmotywowane i aktywne. Należy stale pobudzać swoją energię, ukierunkowywać swoje siły na konkretny cel, koncentrować się na najważniejszych aspektach danej sytuacji. A i myśl o nagrodzie jest motywująca. Taką nagrodą może być satysfakcja z  osiągniętego celu.

Nie mniej jednak nie tylko samą pracą człowiek żyje, dlatego ustalenie właściwych motywatorów dla relacji międzyludzkich jest bardzo potrzebne. Człowiek to zwierzę stadne, dlatego ludzie zazwyczaj  lepiej się rozumieją i stają się bardziej efektywni, gdy funkcjonują z osobami podobnymi sobie.

Potrzeba akceptacji i przynależności do jakiejś zbiorowości to bardzo duża siła determinująca i wzmacniająca ludzką motywację. A jak wiemy, działanie w pojedynkę czasami bywa bardzo ciężkie.  Dlatego też dobrze mieć kogoś, z kim możemy porozmawiać, kto nas wesprze doświadczeniem, swoją  wiedzą, czy poczuciem humoru, gdy nam nagle zabraknie motywacji i sił.

A więc drodzy związkowcy, zanim coś zaplanujemy, poszukajmy swoich wewnętrznych motywatorów, bo  im więcej niezrealizowanych koncepcji, tym trudniej żyć. Nie zapominajmy też o swoich prywatnych marzeniach, planach i obietnicach. Równowaga jest bardzo ważna. Powodzenia!