Motywowanie w sądach – Bareja wiecznie żywy…

Wykonanie planu, normy, lub za dobre układy i lojalność wobec partii można było nie tylko uścisnąć dłoń prezesa i dygnitarza, ale uściskowi zazwyczaj towarzyszyła jakaś gratyfikacja finansowa, a może nawet talon na malucha. Czasy się zmieniły, przyszły nowe realia. Ludzie pracują w korporacjach, a pracodawcy zatrudniają specjalistów, którzy wiedzą jak motywować pracowników współczesnego świata. Skuteczne zarządzanie ludźmi, ich motywowanie to bowiem dziedzina…

Czytaj

Przepracowani w sądach

„Rzeczpospolita” powołując się na badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland poinformowała, że w Polsce ¾ pracowników wypracowuje nadgodziny. Ponad połowa pracowników zabiera pracę do domu, a podobna liczba nadrabia zaległości w weekendy. Rekordziści (6 procent badanych) mówią nawet o 20 – 25 dodatkowych godzinach tygodniowo. Przyczyną ponadnormatywnej pracy jest deficyt pracowników np. w handlu i usługach. W niektórych zakładach pracy nadgodziny są elementem organizacji…

Czytaj

Dyrektorzy sądów (nie)negocjują

Tekst ten jest wynikiem własnych doświadczeń i próbą podsumowania informacji uzyskanych od działaczy związkowych uczestniczących w konsultacjach dotyczących podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń. Nie chciałbym, żeby ktoś traktował go jako artykuł prawniczy, gdyż do pisania takich nie mam stosownych kwalifikacji.   W polskim systemie prawnym wolność związkowa ma rangę konstytucyjnej wolności człowieka i obywatela. Zgodnie z Konstytucją do podstawowych praw związkowych należą: prawo…

Czytaj

Społeczny inspektor pracy – przeżytek?

Sąd w Elblągu 4 stycznia 2007 r. skazał prezesa spółki odzieżowej Hetman za ciężkie łamanie praw pracowniczych na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu i 22,5 tys. zł grzywny. Wyrok był możliwy dzięki działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak kontrolę nad kilkoma milionami pracodawców sprawuje zaledwie 1400 inspektorów. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów mogą sprawować sami pracownicy. Mogą to robić za pośrednictwem związków zawodowych i kierowanej przez nich społecznej…

Czytaj

Przedstawiciel Ministerstwa dzieli się z nami pomysłami zmian

Nr 2(2) maj 2016 r.  – Nie dajcie sobie wmówić, że likwiduje się jakieś sądy. – Uspokaja sędzia Henryk Walczewski. – Kluczem do dobrze pomyślanej reformy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, gdzie mają leżeć akta. W naszych sądach huczy od plotek na temat tego, że mają „likwidować rejony”, „likwidować apelacje”, „likwidować okręgi”… wydziały, prezesów, stanowiska pracy i sam nie wiem co jeszcze.…

Czytaj

Wkrótce łatwiej będzie lokalizować akta w wydziałach rejestrowych

Nr 2(2) maj 2016 r. Rusza projekt, który umożliwi wyszukiwanie akt KRS i Rejestru Zastawów przy wykorzystaniu fal radiowych.Czy także i tym razem urzędnicy sądowi poniosą największe koszty? W wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów rozpoczyna się realizacja projektu „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi”. W tym celu wszystkie akta muszą zostać…

Czytaj

Postępowanie dyscyplinarne prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach

Nr 2(2) maj 2016 r. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, który zwolnił asystentkę sędziego z pracy, powinien odpowiadać przed sądem dyscyplinarnym. W marcu br. Minister Sprawiedliwości złożył wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wobec sędziego Jacka Gęsiaka – Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Sprawa asystentki sędziego opisywana była w mediach. Twierdzi ona, że była poddawana mobbingowi, a konflikt z przełożonymi przypłaciła…

Czytaj
1 3 4 5