Ochrona pracowników sygnalizujących nieprawidłowości

Jak wynika z referatu sekretariatu Grupy Państw Przeciwko Korupcji – GRECO, ochrona prawna pracowników ujawniających określone informacje w interesie publicznym – tzw. sygnalistów stanowi międzynarodowy wymóg wynikający między innymi z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2003) oraz Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji Rady Europy (1999). Dokonując oceny stanu wdrażania Konwencji w Polsce, uznano, iż poziom ochrony należy…

Czytaj

Chełmska sędzia odpowie przed sądem

Chełmska sędzia Anna C. odpowie przed sądem. Jest podejrzana o to, że będąc funkcjonariuszem publicznym, uprawnionym do wystawiania dokumentu poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. Sędzi grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Orzeczenie Sądu Najwyższego zezwalające na pociągnięcie sędzi do odpowiedzialności karnej odnośnie czynów z art. 271 §1 w zw. z art. 231 §1 k.k. jest prawomocne –…

Czytaj

Ministerstwo kontroluje apelację gdańską

Z materiałów przekazanych nam przez Czytelników wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę dotyczącą sposobu rozdysponowania środków na podwyżki w sądach apelacji gdańskiej. Jak wynika z pisma Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skierowanego 5 lipca do dyrektorów ośmiu podległych sądów, kontrola jest skutkiem skarg pracowników sądów okręgowych w Bydgoszczy i Gdańsku oraz sądów rejonowych w Bytowie, Gdańsku Północ, Inowrocławiu, Malborku, Miastku, Starogardzie Gdańskim,…

Czytaj

Terminy absurdalne

Dlaczego podległe sądy w apelacji miały tylko jedną dobę na pracochłonne zebranie potrzebnych danych? Wgląda na to, że na poziomie Sądu Apelacyjnego w Krakowie uważają, że jedna doba to termin zupełnie wystarczający. W dniu 14 czerwca 2016 r. sekretariaty oddziałów administracyjnych sądów okręgu kieleckiego otrzymały pismo od Prezesa Sądu Okręgowego, aby w terminie do 15 czerwca 2016 r. do godz. 12.00 spowodowały wypełnienie ankiet przez przewodniczących wydziałów, kierowników…

Czytaj

Obsługa systemów informatycznych

Sądy zostały wyposażone w system CURRENDA – SAWA. Okazuje się, że przy właściwym jego opanowaniu i zastosowaniu praktycznie wykluczona jest możliwość pominięcia terminu przy wykonaniu jakiejś czynności, a jednocześnie zagubienia akt, co jest zmorą każdego pracownika sądu. Zgodnie z zaleceniami każda osoba „wypuszczając” akta z ręki powinna odnotować w systemie, jaką czynność wykonała i gdzie akta umieściła (są to tzw. kalendarze).…

Czytaj

Przynieś mi terminarz!

Zastanawiamy się, dlaczego ludzie traktują nas źle, dlaczego czujemy się gorsi, albo zobowiązani robić coś, czego wcale nie chcemy, czy też to, co nie leży w naszych kompetencjach. Odpowiedź jest prosta, bo sobie na to pozwalamy. Trudno ocenić czy wynika to z wychowania, kompleksów, czy innych naszych bolączek. Jedno jest pewne, ludzie traktują nas tak, jak chcemy być traktowani, albo jak pozwalamy siebie traktować.…

Czytaj

Przepracowani w sądach

„Rzeczpospolita” powołując się na badania firmy rekrutacyjnej Hays Poland poinformowała, że w Polsce ¾ pracowników wypracowuje nadgodziny. Ponad połowa pracowników zabiera pracę do domu, a podobna liczba nadrabia zaległości w weekendy. Rekordziści (6 procent badanych) mówią nawet o 20 – 25 dodatkowych godzinach tygodniowo. Przyczyną ponadnormatywnej pracy jest deficyt pracowników np. w handlu i usługach. W niektórych zakładach pracy nadgodziny są elementem…

Czytaj

Nadgodziny urzędnik w TK

Obowiązujące przepisy znacząco różnicują sytuację pracowników świadczących pracę w sektorze prywatnym i państwowym. Wielu urzędników za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje niższe wynagrodzenie. W takiej sytuacji znajdują się również urzędnicy sądów. Zgodnie z art. 151 §1 pkt 1 i 2 k.p. praca w godzinach nadliczbowych możliwa jest w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,…

Czytaj

Godziny nadliczbowe, których brak

„W sądach nie ma pracy w godzinach nadliczbowych” – zawsze tak słyszymy, a jednak praca musi być wykonana, statystyki są coraz bardziej rozbudowane, coraz mniej czasu na ich przygotowanie i wydawałoby się, że wszystko funkcjonuje dobrze, bo powierzone zadania wykonywane są na bieżąco. Jednakże nikt nie pyta: „kiedy to robicie???”, tym bardziej że są problemy kadrowe. Ano tak to się dzieje drogi czytelniku, że grono pracowników odbija kartę po zakończonych…

Czytaj

Nowa stawka minimalna od 2017 roku

Jak donosi nasz związkowy portal solidarnosc.org.pl, od 2017 roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł, a po waloryzacji – około 13 zł. Tak przewiduje nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę, którą 5 sierpnia podpisał prezydent Andrzej Duda. Minimalna stawka wyniesie 12 zł za godzinę, a kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji – w zależności od wzrostu…

Czytaj

Obywatel wygrał z MSZ ws. dostępu do not dyplomatyczny wymienianych z USA

DGP donosi, że MSZ poniósł spektakularną porażkę przed WSA w Warszawie. Sąd nie zostawił suchej nitki na forsowanej przez resort tezie, że noty dyplomatyczne nie stanowią informacji publicznej. Teraz resort dyplomacji musi rozpatrzyć wniosek Marcina Puźniaka. Chciał on ustalić, jak polska strona wykonuje wyrok ETPC z lipca 2014 r. w sprawie więzień CIA i co zrobił rząd, aby uzyskać gwarancje, że wobec Saudyjczyka Abd al-Rahima al-Nashiriego nie zostanie orzeczona ani wykonana w USA kara śmierci.…

Czytaj

Ministerstwo tłumaczy prezesom jak liczyć terminy.

Nowe wytyczne przydziału spraw w sądach wprowadziła 1 lipca nowelizacja regulamin urzędowania sądów powszechnych. – I choć przepis wydaje się dość klarowny, docierają do nas sygnały, że niektórzy prezesi interpretują go w sposób nieraz bardzo kuriozalny – mówi Piebiak. W efekcie orzecznicy po powrocie z urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich trwających powyżej 7 dni odkrywają, że do ich referatu zostały jednak przydzielone nowe sprawy. Kontrole będą przeprowadzane […] Jeżeli stwierdzimy, że nieprawidłowości rzeczywiście były, to w skrajnych przypadkach może się to skończyć skierowaniem przez…

Czytaj
1 2 3