Co to jest 5%… podwyżki?

Nie ma obecnie żadnych podstaw do obliczania nawet prognozowanych wysokości wynagrodzeń konkretnych pracowników sądów. Organizacja związkowa „S”, ze swojej strony zapewnia, iż po przyjęciu przez Parlament ustawy budżetowej na rok 2019, będzie systematycznie przyglądała się podziałowi środków stanowiących wspomniane 5% i wykorzystywała w tym zakresie swoje ustawowe kompetencje. RZECZ O PODWYŻKACH Stali czytelnicy zapewne wiedzą, że  we wrześniu informowaliśmy na łamach naszego miesięcznika o zabezpieczeniu w projekcie budżetu 5% wzrostu płac asystentów sędziego, urzędników, kuratorów, specjalistów OZSS i innych pracowników sądów. W związku z problemami interpretacyjnymi naszych czytelników, o których nasi związkowcy dowiedzieli się na spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, postanowiliśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić kwestię struktury wynagrodzeń w sądach powszechnych…

Czytaj więcej...

Nr 8 (25) • Październik 2018

Ten numer zdecydowanie został zdominowany tematem kuratorów sądowych. Służba niełatwa i, jak pokazują ostatnie doniesienia medialne, niekoniecznie bezpieczna – przynajmniej dla większości pracujących w terenie. Jednak są też sprawy trudne, które autorzy tekstów postanowili poruszyć. Czytelnicy znajdą więc w numerze obszerny tekst byłego już kuratora i opowieść o tym, jak potoczyły się jego losy po tym, gdy zaczął działać w związku zawodowym. Jest też tekst o wątpliwościach dotyczących pewnych zapisów w kodeksie etycznym kuratorów – opatrzony przykładami z życia, które wyszły na jaw dzięki związkowcom. To być może tłumaczy, dlaczego pewna grupa kuratorów nie przepada za związkowcami. Z końcem października w Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd…

Czytaj więcej...