Wzrost kwot bazowych dla kuratorów

źródło: pxhere.com

Do wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pod numerem RD424 wpisany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Zmiany uzasadnione są uwzględnieniem w budżecie państwa na rok 2018, w części 15 „Sądy powszechne”, dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe dla kuratorów zawodowych w wysokości ponad 5 mln zł.

Przewiduje się podwyższenie – z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. – wysokości mnożników stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (zmiana załącznika nr I do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich – Dz. U. z 2016 r. poz. 1547, z późn. zm.).

Projektowana nowelizacja przewiduje następujący wzrost mnożników kwoty bazowej:
kurator specjalista – z 2,47 do 2,51, – starszy kurator zawodowy – z 2,17 do 2,21, – kurator zawodowy – z 1,87 do 1,91 oraz – aplikant kuratorski-z 1,13 do 1,17.