DYREKTOR SĄDU PRACODAWCĄ WŁASNEGO SYNA

W roku 2015 w konkursie na staż urzędniczy w oddziale finansowym tego sądu został zatrudniony syn dyrektor sądu. Wcześniej zatrudniany był w tym sądzie na innych stanowiskach obsługowych. Dyrektor sądu tym próbowała tłumaczyć się kontrolerom, że ze względu na pokrewieństwo nie wchodził w skład komisji konkursowej, a na czas trwania konkursu skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Zatrudniony syn decyzją matki skorzystał ze skrócenia półrocznego stażu i po trzech miesiącach…

Czytaj

Biały proszek w przesyłce, która wpłynęła do sądu w Zamościu

W sądzie w Zamościu, przy ul. Akademickiej trwają czynności służb w związku odebraniem przez sąd przesyłki, z której wysypał się biały proszek, obsypując pracownika biura podawczego. Przed budynkiem sądu znajduje się kilka wozów straży pożarnej, policja i karetka. Nie było decyzji o ewakuacji. Jak informuje nas wiceprezes – sędzia Krzysztof Tracz – przesyłka nadeszła z Niemiec od nadawcy, którego sprawa o znacznym przedmiocie sporu toczy…

Czytaj

Praca w apelacji nie dla urzędnika

W Sądzie Apelacyjnym w Lublinie wieloletni urzędnicy podległych sądów bez szans na zatrudnienie. W 2013 r. w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie został ogłoszony konkurs na staż urzędniczy, do którego przystąpił jeden z wieloletnich urzędników, ponieważ nie było innej drogi do zatrudnienia w tamtejszym sądzie. Po rozpatrzeniu jego kandydatury, otrzymał on odpowiedź od Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej, sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie Pani Elżbiety Gawędy, iż kandydatura ta została rozpatrzona…

Czytaj