Czy wiedziałś, że: Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Obecny Sąd Rejonowy w Lubaczowie, jak wynika z informacji z Państwowego Archiwum w Przemyślu, w latach 1867 – 1918 funkcjonował jako Cesarsko-Królewski Sąd Powiatowy. Już w niepodległej Rzeczypospolitej, w latach 1919 – 1928 jako Sąd Powiatowy. Po reformie sądownictwa, w latach 1929 – 1939 jako Sąd Grodzki. W okresie okupacji, od roku 1940 do 1944 Sąd w Lubaczowie działał jako Sąd Grodzki i kolejno w latach 1945 – 1949 dalej jako Sąd Grodzki, a w latach 1950 – 1975 jako Sąd Powiatowy. Dla potrzeb sądu wzniesiono monumentalny, piętrowy, nakryty czterospadowym dachem gmach. Z tyłu budynku sądu, na obszernej parceli znajdowało się więzienie, z dużym placem dla aresztantów. W kronice parafialnej w sierpniu 1914 roku ówczesny ksiądz wikary Michał Kaspruk wspomina o przetrzymywanych tam jeńcach wojennych armii rosyjskiej wziętych do niewoli pod Cieszanowem. W 1955 roku umieszczono tam archiwum sądu, prokuratury i państwowego biura notarialnego oraz wygospodarowano pomieszczenia na kotłownię węglową centralnego ogrzewania i mieszkanie dla pracownika sądu. Sąd Rejonowy w Lubaczowie został utworzony 1 czerwca 1975 roku, po kolejnej reorganizacji administracyjnej.

sr lubaczow new.JPG