W 2018 roku 2 tys. nowych pracowników w sądach

Na rok 2018 Ministerstwo Sprawiedliwości zaplanowało zwiększenie kadry w sądach powszechnych aż o 2000 etatów, w tym 37 etatów sędziowskich, 15 asystenckich, 450 referendarskich i 1498 urzędniczych. Z tej liczby nowych pracowników 150 etatów urzędniczych skierowanych ma zostać do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego i wybranych wydziałów Ksiąg Wieczystych. Wydziały KRS wiele lat temu przekroczyły swoje możliwości przerobowe, o czym pisaliśmy szczegółowo w numerze 5(5) październik 2016. Sprawne rozpoznawanie wniosków w tych wydziałach ma znaczenie dla obrotu gospodarczego w Polsce. Wsparcia wymagają także niektóre szczególnie obciążone wydziały KW, w których na wpis czeka się nawet 6 miesięcy. Księgi Wieczyste muszą zostać wsparte dodatkowymi etatami w związku z  przepisami o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów. Do pracy w nich trafi 450 nowych referendarzy i aż 1260 urzędników sądowych. W związku z projektem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa UE i umów międzynarodowych zaplanowano obsadzenie 7 etatów sędziowskich i 14 urzędniczych. Resort przewiduje także wzrost wpływu spraw ubezpieczeniowych w związku z wejściem w życie zmian przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym policjantów i pracowników innych służb (tzw. ustawa dezubekizacyjna). W tym celu w sądach ma zostać zatrudnionych 30 nowych sędziów, 15 asystentów i 74 urzędników.