NOWELIZACJA USTAWY: Związki w sądach idą do ogólnopolskich central

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wymusza także na organizacjach działających w sądach przystępowanie do ogólnopolskich central związkowych. W przeciwnym razie w sprawach na szczeblu ogólnokrajowym zagrożona byłaby ich reprezentatywność. Wcześniej do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przystąpił NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Teraz decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiej centrali podjął Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie. Jak podała Krajowa Rada tego związku, liczba ponad 2 tys. członków nie daje pełnej reprezentatywności. Ten fakt stanął u podstaw podjęcia decyzji o przyłączeniu się do Forum Związków Zawodowych – trzeciej ogólnopolskiej centrali związkowej reprezentatywnej w rozumieniu przepisów o Radzie Dialogu Społecznego.

W Polsce funkcjonują trzy centrale związkowe reprezentatywne na gruncie przepisów o Radzie Dialogu Społecznego. Najstarszym i największym jest NSZZ „Solidarność”, który powstał na bazie licznych komitetów strajkowych i od 1980 roku funkcjonuje jako jedyny w RDS jednolity, niezależny i samorządny związek zawodowy z własnymi organizacjami związkowymi. Od roku 1984 działa też, na zasadzie organizacji międzyzwiązkowej (zrzeszającej różne związki zawodowe), Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – powołane na mocy ustawy z 1982 roku delegalizującej „Solidarność”. W roku 2002 powołane zostało też Forum Związków Zawodowych, które podobnie jak OPZZ ma charakter konfederacji różnych związków.

Zawarte w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przepisy podnoszą poziom progów reprezentatywności organizacji związkowych i są jednymi z najważniejszych zmian dla związkowców. Zdaniem wielu komentatorów, dla małych, branżowych i lokalnych związków zawodowych oznacza to osłabienie ich znaczenia w dialogu społecznym. Decyzje o przystępowaniu do większych struktur są więc zrozumiałe.

 

SPROSTOWANIE

W nawiązaniu do artykułu umieszczonego na łamach Gazety Sadowej w dniu 15 października 2018 roku zatytułowanego „Nowelizacja Ustawy: Związki w sądach idą do ogólnopolskich central” informuję, iż NSZZ PWS RP jest nieprzerwanie od 1992 roku stałym, czynnym członkiem OPZZ-u. Forma przekazu informacji dotyczącej przybliżonego okresu wstąpienia NSZZ PWS RP w struktury OPZZ-u  w ww. artykule sugeruje, jakoby miało to miejsce stosunkowo niedawno i miałoby to na celu zdobycie większej reprezentatywności na poziomie Rady Dialogu Społecznego.  NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP takową reprezentatywność zdobył w 1992 roku.  W załączeniu przesyłam skan aktualnego zaświadczenia potwierdzającego reprezentatywność NSZZ PWS RP na poziomie RDS.  Dlatego wydawałoby się za  zasadne sprostowanie treści powyższego artykuły.

Piotr Domański
Przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP