NOWY BUDYNEK SR W NOWYM SĄCZU

ąd Rejonowy w Nowym Sączu może cieszyć się nowym gmachem. W dniu 6 kwietnia br. odbyło się uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do budynku. Projekt został zrealizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i jest pierwszą inwestycją zrealizowaną w ten sposób na zlecenie Skarbu Państwa. – Taka forma inwestycji mobilizuje partnera prywatnego do tego, żeby zbudować szybko, dobrze i oszczędnie. Dzięki partnerstwu możemy rozpoczynać inwestycje, dysponując mniejszą ilością pieniędzy – powiedział obecny na uroczystości wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Podkreślił, że budynek został oddany do użytku z półrocznym wyprzedzeniem i już od stycznia odbywają się w nim rozprawy.

Nowy gmach sądu to powierzchnia 8,5 tys. metrów kwadratowych. Znajduje się w nim 18 nowoczesnych sal rozpraw. Wśród nich jest też sala dostosowana do prowadzenia procesów z udziałem niebezpiecznych przestępców. Znajdziemy też biuro obsługi interesantów z czytelnią, przyjazny pokój przesłuchań dzieci, a także odrębne pokoje dla prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i ławników.

Nowy budynek nowosądeckiego sądu rejonowego to większy komfort zarówno dla obywateli, jak i pracowników. Dotąd wydziały sądu rozproszone były w trzech różnych lokalizacjach. Po otwarciu nowej siedziby wszystkie sprawy wymagające kontaktu z sądem można załatwić pod jednym adresem, przy ulicy Juliana Smolika 1.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Witold Słowik, władze miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Rafał Dzyr, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniew Krupa, przedstawiciele sądów i prokuratur. Na zaproszenie władz MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa reprezentowała Przewodnicząca Edyta Odyjas.