Nr 5(22) Maj 2018

Drodzy Czytelnicy,

Redakcja zrelacjonowała przebieg spotkania przedstawicieli związków zawodowych w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczącego podziału środków z powstałych oszczędności na niestałe składniki wynagrodzenia, jak i „palących” problemów pracowników sądów m.in. wynagradzania za pełnione tzw. dyżury aresztowe i rodzinne.

Przedstawiamy także kolejne stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania kwalifikacyjnych ocen okresowych pracowników sądów (urzędników i innych pracowników), o co „Solidarność” Pracowników Sądownictwa  zabiegała od pewnego czasu w związku z nieprzestrzeganiem przez dyrektorów wytycznych wynikających z ustawy, rozporządzenia i zaleceń ministerialnych. Oby wreszcie pracodawcy zrozumieli, że wydatkowane środki na wprowadzanie różnego rodzaju nowych narzędzi, są środkami publicznymi, a sąd to nie prywatny folwark.

U naszych felietonistów pojawia się lżejszy aspekt pracy sądowej, ale nie znaczy to, że mniej istotny. Przekrój od przywar narodowych, problemów zapachowych, po  bardzo interesującą rozmowę z sędzią promującym edukację prawną wśród młodzieży oraz podróż w czasie, którą odbył nasz redakcyjny kolega.

Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Życzymy przyjemnej lektury.

W numerze m.in.:

REALIA SĄDOWE

– 34 mln na wzrost wynagrodzeń dla pracowników sądów

– Koniec (?) samowoli dyrektorów przy ocenianiu pracowników

– Archiwa i archiwiści oczami innych użytkowników       

– Czy pracodawca może cofnąć urlop?  

FELIETONY

– Szkoda gadać | Felieton A. Kogut

– Nie taki sąd straszny | J. Lipińska rozmawia z sędzią R. Owczarzakiem

– W pracy tusz potrzebny od zaraz | Felieton M. Pawłowskiego

– Jak historia rodzinna w sądzie zatoczyła koło  | Jak za dawnych lat | cz. 6

Najlepsza jakość – większy plik:

Pobierz “Gazeta Sądowa Nr 5(22) Maj 2018”

Gazetasadowa_0022_2018_05-2.pdf – Pobrano 6433 razy – 4,93 MB

Gorsza jakość – najmniejszy plik:

Pobierz “Gazeta Sądowa Nr 5(22) Maj 2018 - E”

Gazetasadowa_0022_2018_05e-4.pdf – Pobrano 1235 razy – 1,53 MB