Od 2017 roku zmiany w wynagrodzeniach

Od nowego roku pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100 proc. minimalnej pensji, a nie jak dzisiaj – 80 proc. Istotne zmiany czekają również osoby pracujące w nocy: przy ustalania wysokości zarobków nie będzie uwzględniać się dodatku za pracę w porze nocnej.

Jak podaje GazetaPrawna.pl w 2017 r. po raz pierwszy zostanie zwaloryzowana godzinowa stawka minimalna. Obecnie wynosi ona 12 zł za godzinę pracy, jednak będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę zatrudnionych na umowie o pracę. Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. ma wynosić 2 tys. zł brutto, a więc stawka godzinowa wzrośnie do ok. 13 zł.
Nadto od 1 stycznia 2017 r. pracownika w pierwszym roku pracy będzie obowiązywała 100-proc. stawka wynagrodzenia minimalnego. Aktualnie pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymywali, poza niższym wymiarem urlopu, także niższe wynagrodzenie minimalne. Kolejna zmiana to taka, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniać się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Obecnie pracownik z minimalną stawką wynagrodzenia, który wykonuje swoje obowiązki w godzinach nocnych może otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysokości co pracownik, który też otrzymuje minimalne wynagrodzenie, ale nie wykonuje pracy w nocy.