Prace Komisji Międzyzakładowej

Prace Zarządu – Zarząd MOZ NSZZ „S” PS przeanalizował i uczestniczył w uzgodnieniach dotyczących wprowadzenia kilkudziesięciu regulaminów pracy, nagradzania, wynagradzania i zakładowych funduszy świadczeń socjalnych w sądach z terenu całej Polski. Pracodawcy zobowiązani są do prowadzenia uzgodnień z reprezentującymi pracowników organizacjami związkowymi.