ZMIANA ROZPORZĄDZENIA USUNIE WĄTPLIWOŚCI, NIE BĘDZIE DEGRADACJI I ZWOLNIEŃ W SĄDACH

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został dodany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, potrzeba nowelizacji wynika z możliwości interpretacyjnych w zakresie zagrożeń utraty pracy, stanowiska lub wynagrodzenia przez pracowników sądów i prokuratury, którzy w momencie zatrudnienia mieli wystarczające kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, a które to stanowiska obecnie wymagają innych kwalifikacji.

W rozporządzeniu z marca ma zostać dodany § 16a o treści:

Urzędnik lub inny pracownik zatrudnieni w sądzie albo prokuraturze, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tym stanowisku.

Na początku marca NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa niezwłocznie interweniowała w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z tym, że niektórzy dyrektorzy sądu rozpoczęli przygotowania zmierzające do degradacji lub ewentualnego rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami, którzy nie spełniają kryteriów obecnego rozporządzenia, a są zatrudnieni na określonych stanowiskach. O podejmowanych działaniach informowaliśmy w ubiegłym miesiącu w artykule „Nie będzie zwolnień i degradacji pracowników sądów”.

Ministerstwo po interwencji „Solidarności” wystosowało do sądów pismo, które miało zapobiec zamiarom niektórych dyrektorów. Nowelizacja usunie ewentualne wątpliwości. Ma ona wejść w życie z dniem ogłoszenia, ale z mocą wsteczną od 6 marca br.