Pracownicy SA w Krakowie surowi dla kierownictwa

Ponad 60 proc. pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie uważa, że kierownictwo tego sądu nie zachowuje się etycznie. Pracownicy Sądu Apelacyjnego w Krakowie surowo ocenili osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tym sądzie, dowiadujemy się z oświadczenia władz tegoż sądu o stanie kontroli zarządczej. Na pytanie, „Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?”, odpowiedzi negatywnej udzieliło aż 63% pracowników. Druzgocąca opinia pracowników niewątpliwie jest efektem ujawnionych nieprawidłowości w Centrum Zakupów dla Sądownictwa i Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. W reakcji na nieakceptowalny odsetek odpowiedzi negatywnych SA w Krakowie planuje przeprowadzić szkolenia dotyczące etycznego zachowania i wdrożyć politykę antykorupcyjną.

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia antykorupcyjne na platformie CBA

Informujemy, że pod adresem www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl (kliknij tutaj) znajduje się pierwsza w Polsce, ogólnodostępna, internetowa platforma e-learningowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane m.in. przedstawicielom administracji publicznej. Zawartość jest podzielona na 3 bloki tematyczne: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, społeczne skutki korupcji. Każdy z modułów zakończony jest testem wiedzy, którego pomyślne zaliczenie, oprócz satysfakcji uczestnika, skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu. Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach sądów i prokuratury urzędnik sądowy jest zobowiązany do poszerzania wiedzy zawodowej. Wymóg taki dotyczy także innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, np. sędziów. Uzyskanie certyfikatu ze wspomnianego kursu i przedłożenie go pracodawcy poza uzyskaniem wiedzy z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania korupcji,…

Czytaj więcej...