Pracownicy SA w Krakowie surowi dla kierownictwa

Ponad 60 proc. pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie uważa, że kierownictwo tego sądu nie zachowuje się etycznie.

Pracownicy Sądu Apelacyjnego w Krakowie surowo ocenili osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tym sądzie, dowiadujemy się z oświadczenia władz tegoż sądu o stanie kontroli zarządczej.

Na pytanie, „Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne postępowanie?”, odpowiedzi negatywnej udzieliło aż 63% pracowników.

Druzgocąca opinia pracowników niewątpliwie jest efektem ujawnionych nieprawidłowości w Centrum Zakupów dla Sądownictwa i Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

W reakcji na nieakceptowalny odsetek odpowiedzi negatywnych SA w Krakowie planuje przeprowadzić szkolenia dotyczące etycznego zachowania i wdrożyć politykę antykorupcyjną.