Bezpłatne szkolenia antykorupcyjne na platformie CBA

Informujemy, że pod adresem www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl (kliknij tutaj) znajduje się pierwsza w Polsce, ogólnodostępna, internetowa platforma e-learningowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane m.in. przedstawicielom administracji publicznej.
Zawartość jest podzielona na 3 bloki tematyczne:

  • korupcja w administracji publicznej,
  • korupcja w biznesie,
  • społeczne skutki korupcji.

Każdy z modułów zakończony jest testem wiedzy, którego pomyślne zaliczenie, oprócz satysfakcji uczestnika, skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach sądów i prokuratury urzędnik sądowy jest zobowiązany do poszerzania wiedzy zawodowej. Wymóg taki dotyczy także innych grup zawodowych wymiaru sprawiedliwości, np. sędziów.

Uzyskanie certyfikatu ze wspomnianego kursu i przedłożenie go pracodawcy poza uzyskaniem wiedzy z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania korupcji, może korzystnie wpłynąć m.in. na ocenę okresową urzędnika sądowego.