Pracodawcy RP chcą zmian przepisów BHP

Eksperci będą pracować nad zmianą obowiązujących regulacji prawnych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zespół ds. BHP Pracodawców RP zrzesza ekspertów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Przewodniczącym Zespołu ds. BHP został Rafał Hrynyk z Działu Badań i Rozwoju spółki 3M Wrocław. W pracach Zespołu uczestniczą m.in. Tadeusz Zając oraz Witold Polkowski, eksperci Pracodawców RP specjalizujący się w problematyce bhp. Zespół będzie zajmował się problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Eksperci będą pracować nad zmianą obowiązujących regulacji prawnych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zakres prac obejmuje zagadnienia praktyczne uwzględniające m.in.: zakres oraz skuteczność prowadzenia szkoleń bhp,…

Czytaj więcej...

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym odciążą urzędników w sądach rejestrowych

Odciążenie wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, zautomatyzowanie części wpisów do rejestru oraz obligatoryjne składanie wniosków za pośrednictwem systemu informatycznego – to podstawowe założenia projektu dużej nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Większość projektowanych zmian miałaby wejść w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku. Zniknie obowiązek przepisywania danych do Systemu Wpisów i wysyłania korespondencji w większości spraw. Zlikwidowany ma być Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Projekt zmian jest odpowiedzią na konieczność implementacji dyrektyw unijnych nakazujących umożliwienie wymiany dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej oraz konieczność modernizacji anachronicznego systemu teleinformatycznego, który od 16 lat obsługuje Krajowy Rejestr Sądowy. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców za pośrednictwem systemu…

Czytaj więcej...

Solidarność pracowników sądownictwa przeciwna zmianom ustrojowym dotyczącym dyrektorów sądów

W ramach konsultacji publicznych MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa negatywnie zaopiniowała projekt zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Likwidacja procedury konkursowej na stanowisko dyrektora sądu jest niezgodna z art. 60 Konstytucji RP. Podporządkowanie dyrektora sądu bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości jest niezgodne z art. 10 ust. 1 oraz art. 173 Konstytucji RP. W poprzednim numerze, w tekście pt. Dyrektorzy do zmiany, informowaliśmy o planach zmian w przepisach umożliwiających łatwiejsze odwoływanie dyrektorów sądów i ich powoływanie z pominięciem trybu konkursowego. W dniu 17 października w serwisie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn.…

Czytaj więcej...

Dyrektorzy do zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmienić pozycję ustrojową dyrektorów sądów. Zmiany dotyczą przepisów umożliwiających łatwiejsze powoływanie i odwoływanie dyrektorów przez ministra sprawiedliwości oraz rezygnacja z konkursów. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości projektowane zmiany mają na celu „uporządkowanie systemu funkcjonowania dyrektorów sądów w celu zwiększenia sprawności w zakresie zarządzania kadrami w sądach powszechnych, w odniesieniu do stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów. W szczególności dotyczą one zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców, zasad podległości służbowej dyrektorów sądów, jak również podejmowania przez prezesów sądów czynności wywołujących skutki finansowe”. Ministerstwo proponuje zdecydowanie…

Czytaj więcej...

Ruszają prace nad nowym kodeksem pracy

23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Na posiedzeniu ustalano projekt planu i harmonogramu prac Zespołu, a także podjęto uzgodnienia, co do sposobu ich realizacji. Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy zostało wyznaczone na dzień 6 października 2016 r. Kodeks pracy powstał w 1974 r. i był ponad 100 razy nowelizowany. Wiele z jego rozwiązań nie przystaje w żaden sposób do współczesnych realiów. Jedną z istotniejszych kwestii, które będą przedmiotem prac Komisji, jest stosunek pracy i tzw. umowy śmieciowe.…

Czytaj więcej...