Ruszają prace nad nowym kodeksem pracy

23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Na posiedzeniu ustalano projekt planu i harmonogramu prac Zespołu, a także podjęto uzgodnienia, co do sposobu ich realizacji. Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy zostało wyznaczone na dzień 6 października 2016 r.

Kodeks pracy powstał w 1974 r. i był ponad 100 razy nowelizowany. Wiele z jego rozwiązań nie przystaje w żaden sposób do współczesnych realiów. Jedną z istotniejszych kwestii, które będą przedmiotem prac Komisji, jest stosunek pracy i tzw. umowy śmieciowe. Eksperci Komisji Kodyfikacyjnej będą mieć półtora roku na przygotowanie nowych przepisów dotyczących zatrudnienia.