Pracodawcy RP chcą zmian przepisów BHP

Eksperci będą pracować nad zmianą obowiązujących regulacji prawnych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Zespół ds. BHP Pracodawców RP zrzesza ekspertów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Przewodniczącym Zespołu ds. BHP został Rafał Hrynyk z Działu Badań i Rozwoju spółki 3M Wrocław. W pracach Zespołu uczestniczą m.in. Tadeusz Zając oraz Witold Polkowski, eksperci Pracodawców RP specjalizujący się w problematyce bhp. Zespół będzie zajmował się problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Eksperci będą pracować nad zmianą obowiązujących regulacji prawnych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zakres prac obejmuje zagadnienia praktyczne uwzględniające m.in.: zakres oraz skuteczność prowadzenia szkoleń bhp, działania wspomagające i rekomendacje dla jednostek nadzoru rynku, narzędzia i praktyki umożliwiające ocenę poprawności doboru i użytkowania ochron, analizę wyników badań projektów realizowanych przez krajowe jednostki w zakresie bhp i wparcie ich wdrażania dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa, promowanie dobrych praktyk w zakresie bhp w mediach i prasie branżowej, zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników z uwzględnieniem nietypowych oraz trudnych do wyeliminowania zagrożeń, interpretację dopuszczalnych poziomów zagrożeń na stanowiskach pracy, stres pracowniczy. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 października, kolejne zaplanowano na koniec listopada br.(www.pracodawcyrp.pl)