NIE DLA DALSZEGO ZAMROŻENIA PŁAC!

26 lipca 2017

 

Pani Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów

Pan Mateusz Morawiecki – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów

Pan Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

 

Szanowni Państwo,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z dużym niezadowoleniem przyjęła informację o planach zamrożenia w 2018 roku wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Nie akceptujemy sytuacji, w której płace pracowników sądów mają być zamrożone, przy jednoczesnej niezwykle dobrej sytuacji gospodarczej (z danych podanych przez resort finansów wynika, że po pierwszym półroczu 2017 roku jest blisko 6 miliardów złotych nadwyżki w budżecie). Domagamy się zatem sprawiedliwego podziału efektów wzrostu gospodarczego, o czym zapewniała w swoim orędziu Pani Premier Beata Szydło.

Wskazujemy także, że to na szeregowych pracownikach sądów spoczywać będzie w głównej mierze praca związana z wdrażaniem aktualnych oraz planowanych reform wymiaru sprawiedliwości. Sukces skutecznych zmian polskiego sądownictwa zależeć bowiem będzie w podstawowej mierze od zaangażowania pracowników sądów.

Wnosimy jednocześnie o równe traktowanie wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości – nie akceptujemy i nie godzimy się z sytuacją, w której jedne grupy (sędziowie, asesorzy i referendarze), są traktowane w sposób uprzywilejowany i otrzymują coroczne, automatyczne podwyżki wynagrodzeń, zaś pracownikom sądów, którzy także wykonują ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz wymiaru sprawiedliwości, odmawia się podwyżek wynagrodzenia.

Informujemy, że w sytuacji zamrożenia wynagrodzeń pracowników sądów w 2018 roku organizacja związkowa w sposób adekwatny okaże swoje niezadowolenie.

Z poważaniem,