W sądach działają związki zawodowe, które nie informują pracowników, że pracodawca chce ich zwolnić

Nr 2(2) maj 2016 r. Współpraca związku zawodowego z pracodawcą w procesie definitywnego rozwiązania umowy o pracę nie daje się usprawiedliwić w żaden sposób. W kwietniu br. w jednym z krakowskich sądów pracodawca zawiadomił w trybie art. 38 k.p. działające na terenie sądu dwie organizacje związkowe o zamiarze wypowiedzenia urzędnikowi sądowemu umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownik ten jest członkiem MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. W toku…

Czytaj

Żółte związku zawodowe organizują się w sądach

Nr 2(2) maj 2016 r.  – Drugi związek zawodowy zawiązał się gdy  negocjowaliśmy nowy regulamin. To zaledwie kilkanaście osób, a na czele kierownik oddziału… Ktoś zapyta: „a co to za nowy twór?” Otóż moi drodzy czytelnicy „żółte związki zawodowe” to nic innego jak grupa pracowników posłuszna pracodawcy. Grupa, dzięki której pracodawca sam podejmuje wszystkie decyzje dotyczące firmy i jej pracowników. Trudno…

Czytaj
1 3 4 5