Gazeta Sądowa Nr 3(20) marzec 2018

Ten numer wypuszczamy w sądowy świat tuż przed Świętami Wielkiej Nocy. Znajduje się w nim wiele tematów związanych z problemami, które stają przed związkowcami, a tym samym pracownikami sądów. W sądach najważniejszym tematem teraz jest podział środków na podwyżki. W procesie uzgadniania zasad wyłaniają się pewne problemy, które zasygnalizowaliśmy w jednym z tekstów. Dowiecie się, jak „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zapatruje się na pomysł stworzenia aplikacji uzupełniającej – co jest szczególnie ważne dla asystentów sędziów.

W numerze przedstawiamy Wam też nowy skład Komisji Międzyzakładową (Zarząd) i Komisji Rewizyjną MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Nowe organy statutowe zostały wybrane na okres kadencji od 2018 do 2022 roku.

Zamieszczamy także tekst związkowców z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, który jest głosem w dyskusji nad dochodem, od którego zależy wypłata świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Możemy zdradzić, że w planach są kolejne artykuły, które pozwolą spojrzeć na zagadnienie badania sytuacji materialnej osób uprawnionych do pobierania świadczeń w inny sposób niż dotąd się przyjęło.

Felietoniści zorganizowali nam w tym numerze podróż wehikułem czasu zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość. Jeden tekst pokazuje, jak wyglądała kariera urzędnika sądowego i jego droga do zawodu wiek temu, natomiast drugi jest wizją sądownictwa za sto lat. W temat ścieżki awansu wpisuje się także felieton, w którym autorka dzieli się przemyśleniami na temat stworzenia korpusu służby sądowej. Kolejny dotyczy pracy zespołowej w sądach i tego, że zawsze warto pomagać.
Znajdziecie też dwa listy wyciągnięte z redakcyjnej poczty i wiele innych ciekawych informacji.
Serdecznie zapraszamy do lektury i przekazywania informacji o naszym miesięczniku innym pracownikom sądów.

Zapraszamy też do pisania do nas listów, w których będziecie nam sygnalizować swoje codzienne problemy i przemyślenia. Pamiętajcie jednak, że kierując do nas pytania przez anonimowy formularz kontaktowy na stronie gs.org.pl – jeżeli nie podacie do siebie kontaktu – nie możecie liczyć na odpowiedź.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja

Najlepsza jakość – duży plik :

Pobierz “Gazeta Sądowa Nr 3(20) marzec 2018”

Gazetasadowa_0020_2018_03.pdf – Pobrano 4962 razy – 17,20 MB

Gorsza jakość – mały plik:

Pobierz “Gazeta Sądowa Nr 3(20) marzec 2018”

Gazetasadowa_0020_2018_03e.pdf – Pobrano 1089 razy – 1,87 MB