INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW Z APELACJI WROCŁAWSKIEJ

Na dzień 3 kwietnia 2017 r. zaplanowane jest spotkanie pracowników sądów apelacji wrocławskiej z Edytą Odyjas – Przewodniczą MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

Spotkanie odbędzie się w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (III piętro, sala 324) o godzinie 15:45.

Zaproszeni są wszyscy pracownicy sądów zainteresowani działalnością „Solidarności” Pracowników Sądownictwa oraz aktualnymi problemami.