MINISTER ZIOBRO: 33 MLN DO SĄDÓW I PODZIĘKOWANIA ZA PRACĘ

– W imieniu moim i całego kierownictwa resortu, składam każdemu z Państwa wyrazy wdzięczności i uznania za ciężką pracę i wysiłek – napisał w swoim liście skierowanym do pracowników sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Minister informuje o kolejnych działaniach, które mają prowadzić do poziomu wynagrodzeń adekwatnego  do charakteru i wagi pracy pracowników.

Z listu wynika, że do każdej apelacji trafiają środki na niestałe składniki wynagrodzeń w łącznej wysokości 33 mln złotych, a kolejna transza zostanie uruchomiona kolejna transza.

Z pisma wynika, że minister zdaje sobie sprawę, że są to działania doraźne i że konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań, które zawarte będą w nowej ustawie, nad która pracuje obecnie powołany zespół.

O liście poinformowała „S” Pracowników Sądownictwa