„S”: PIENIĄDZE DLA PRACOWNIKÓW JUŻ W APELACJACH

 

„S” Pracowników Sądownictwa podała komunikat o tym, że do apelacji trafią środki z przeznaczeniem dla pracowników sądów. Będzie to pierwsza transza, a kolejnej należy spodziewać się w grudniu.

Związkowcy wskazali na to, że od wielu miesięcy zabiegali o te środki. Ostatnie pismo w tej sprawie skierowali do ministerstwa 4 października. – Podkreślamy w rozmowach z Kierownictwem resortu sprawiedliwości bardzo niski poziom zarobków pracowników w jednostkach sądownictwa powszechnego i narastające zjawisko rozwiązywania umów o pracę z sądami. Sytuacja ta wymaga szczególnej troski ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – informują związkowcy z „Solidarności”.

Z końcem roku 2017 „S” zwracała kierownictwu ministerstwa uwagę na niespotykaną dotąd ilość pracowników odchodzących z sądów. Najpierw problem był ignorowany. Związkowcom tłumaczono, że to naturalny poziom fluktuacji kadr. Prawdopodobnie dopiero analiza opublikowana przez „S” i podanie informacji o tym, że w ciągu trzech lat umowy rozwiązało 17 tys.  osób, wpłynęło na zmianę spojrzenia na ta sprawę. Raport trafił też –  w związku z pracami nad budżetem – do wszystkich posłów. Obecnie mówi się o tym, że od początku roku 2017 do połowy bieżącego z sądów odeszło 3 tys. asystentów, urzędników i innych pracowników.