MIRO-RELACJA SĄDOWA

Kiedyś relacje z rozpraw sądowych były bardzo popularne, kto ma na nie dzisiaj czas?

Obserwuję rozprawy jednej z naszych koleżanek, która została zwolniona z pracy – to już któraś z kolejnych rozpraw… Sąd namawia usilnie na każdej rozprawie do ugody, dyrektor odmawia. Sprawa o przywrócenie do pracy. W toku postępowania dowodowego pojawiło się wyraźne tło mobbingowe.

Staje dyrektor sądu – słuchana w charakterze strony. Pytania od sądu.

– Co się stało ze skargą na mobbing, która złożyła powódka na swojego kierownika?

– Zażądałam akt osobowych powódki i przeanalizowałam sprawę.

– A akt osobowych kierownika nie zażądała pani?

-…. – kłopotliwa cisza i nerwowa cicha odpowiedź: – Zażądałam.

– Naprawdę?

Dyrektor wyraźnie zdenerwowana jeszcze ciszej potwierdza drżącym głosem – Tak.

– Pytam, bo pani o tym nie wspomniała – wyjaśnia swoje pytanie sąd. – I co dalej się stało z ta skargą?

– Rozmawiałam z kierownikiem i uzyskałam informację, że powódka nienależycie wykonuje swoją pracę.

– Czy pani rozmawiała z innymi osobami?

– Nie.

– Przeprowadziła pani jakieś postępowanie wyjaśniające?

– Nie.

– Czy chce pani powiedzieć, że skargę potencjalnej ofiary mobbingu weryfikowała pani jedynie u potencjalnego mobbera?

– …. cisza

– Sąd bardzo prosi o wytłumaczenie: Dlaczego pani nic więcej nie zrobiła.

– Nie wiem, nie zrobiłam…

– Czy w sądzie obowiązują jakieś zasady, polityka antymobbingowa, procedura?

– Nie.

– A są szkolenia antymobbingowe?

– Nie.

Zgodnie z art. 94(3) ust. 1 k.p. pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Pracodawca powinien wprowadzać politykę antymobbingową, która zawiera opis kompleksowych działań zapobiegających powstawaniu zjawiska mobbingu. Samo wprowadzenie procedur antymobbingowych wydaje się być nieskuteczne – tzw. przesłuchania zwykle służą wyłącznie pozyskaniu informacji o potencjalnych dowodach i argumentach jakie pracownik może wykorzystać w ewentualnym postępowaniu sądowym. Stanowią dodatkowe źródło stresu dla ewentualnej ofiary mobbingu i przesłuchiwanych pracowników, którzy stawiani są w niekomfortowej i zagrażającej im sytuacji.