Prezenty do MS

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach podczas szkolenia w Krajowym Rejestrze Sądowym  w związku z wdrażaniem projektu „System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi” uczestnikom rozdano przepiękne kubeczki z Ministerstwa i pamięci USB z zastrzeżeniem: „do wykorzystywania tylko w pracy”.