Motywowanie w sądach – Bareja wiecznie żywy…

Wykonanie planu, normy, lub za dobre układy i lojalność wobec partii można było nie tylko uścisnąć dłoń prezesa i dygnitarza, ale uściskowi zazwyczaj towarzyszyła jakaś gratyfikacja finansowa, a może nawet talon na malucha. Czasy się zmieniły, przyszły nowe realia. Ludzie pracują w korporacjach, a pracodawcy zatrudniają specjalistów, którzy wiedzą jak motywować pracowników współczesnego świata. Skuteczne zarządzanie ludźmi, ich motywowanie to bowiem dziedzina…

Czytaj

Zdrowe, sprawne i silne związki zawodowe – korzyść dla pracownika

Łamanie kodeksu pracy (60 proc.) czy nieprzestrzeganie zasad BHP (30 proc.) to jedne z głównych powodów niezadowolenia pracowników w zakładach pracy. Na tego typu problemy odpowiedzią są związki zawodowe, których pozytywne efekty działania dostrzega prawie 40 proc. pracowników – tak wynika z badania Work Service S.A. Natomiast z opublikowanego w 2015 roku raportu CBOS – 39 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania związków…

Czytaj

Chcemy informacji o patologiach w wydziałach KRS

Redakcja naszego miesięcznika wystąpiła do dyrektorów sądów rejonowych, w których utworzono wydziały KRS o informacje jak radzą sobie z kilkusetprocentowym wzrostem wpływu w okresie składania przez firmy sprawozdań finansowych. Otrzymaliśmy z większości sądów bardzo konstruktywne informacje, ale są też niechlubne „perełki”. Pracujemy nad tekstem do wydania październikowego. Czytelnicy pracujący w KRS – piszcie do nas o  tym, jak jest w Waszych sądach, jak sobie radzicie. Ślijcie zdjęcia…

Czytaj

SIP w Krakowie

Sąd Okręgowy Kraków – nasza organizacja wystąpiła do Rady Zakładowej ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Krakowie o udzielenie informacji czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat działalności udało się wyłonić w tamtejszym SO i   SR społecznych inspektorów pracy oraz o przekazanie dokumentacji z wyborów. Informacje konieczne są w związku z rolą kierowniczą związków zawodowych nad działalnością SIP.

Czytaj

Pytania dot. SR Kraków-Śródmieście

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – nasza organizacja wystąpiła do dyrektora sądu o udzielenie informacji w trzech obszarach: 1. pracy w godzinach nadliczbowych w związku z brakami kadrowymi w tamtejszym sądzie, 2. sposobów przeciwdziałania zjawiskom mobbingowym, 3.  realizacji obowiązku szkoleń stanowiskowych pracowników rozpoczynających pracę. Oczekujemy na odpowiedź.

Czytaj

Uciążliwy remont w SR w Sosnowcu

Sąd Rejonowy w  Sosnowcu – przez całe wakacje trwa remont elewacji budynku. Pracownikom, którzy przez całe lato z zaklejonymi folią oknami, bez klimatyzacji, w hałasie wiertarek i  robotnikami za oknem, którzy nie przebierają w słowach (najfajniej jest na sali rozpraw) skończyła się cierpliwość, gdy zostały pomalowane parapety i po godzinie pracy ludzi zaczęła boleć głowa. Jedna osoba prawie zemdlała i wzięła urlop na żądanie. Interwencja koordynatora i kierownika wydziału nie przyniosła…

Czytaj

Spór zbiorowy w SR Kraków-Krowodrza

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie –  w związku z brakiem możliwości rozmowy z dyrektorem tego sądu złożyliśmy wniosek w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dyrektor uznaje spór za niedopuszczalny. Dyrektor wcześniej odmówiła spotkań z organizacją w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z podziałem środków na podwyżki. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie podsumowujące kontrolę PIP. Inspektor pracy w czasie spotkania uznał, że spór…

Czytaj

Prezenty do MS

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach podczas szkolenia w Krajowym Rejestrze Sądowym  w związku z wdrażaniem projektu „System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi” uczestnikom rozdano przepiękne kubeczki z Ministerstwa i pamięci USB z zastrzeżeniem: „do wykorzystywania tylko w pracy”.

Czytaj

Sprzątanie w SR w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w  Wodzisławiu Śląskim – po wielu nieskutecznych interwencjach związanych z warunkami pracy w budynku, gdzie pracują kuratorzy trzeba było zawiadomić PIP. W momencie kiedy inspektor pracy zapowiedział się z wizytą, okna które w korytarzu przez wiele lat nie były myte, nagle lśniły, biurka i podłogi nigdy tak wyszorowane nie były. No i zobaczcie jakie piękne nowe lampy się pojawiły – nastała jasność. To zapewne…

Czytaj

Transparentne nagrody w sądach możliwe

„S” PS podejmuje – ku ogromnemu niezadowoleniu władz wielu sądów – działania zmierzające do transparentności w wynagradzaniu i przyznawaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zauważa się, że dosyć szybko przestają nas lubić dyrektorzy i prezesi, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś patrzy im na ręce w tak delikatnych sprawach, jak podwyżki czy zasady dystrybucji nagród (jeżeli takie są). Dzieje się tak pomimo tego, że przepisy zobowiązują…

Czytaj

Oskarżony pod salą rozpraw oblał kwasem siarkowym ofiarę stalkingu

W dniu 22 sierpnia w SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przed salą rozpraw mężczyzna oskarżony o  stalking oblał pokrzywdzoną kwasem siarkowym, powodując jej poparzenia. Sprawca wniósł do sądu stężony kwas w szklanym słoiku zakręconym plastikową nakrętką – przez co nie został on dostrzeżony przez wykrywacz metalu. W tym samym dniu Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwrócił się do prezesów sądów apelacyjnych o uczulenie…

Czytaj

Odszkodowanie dla dyskryminowanego pracownika

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (Kodeks Pracy, art. 183d). Sąd Najwyższy w powiększonym składzie rozpoznawał przekazane mu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: Czy warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania, o którym mowa jest w art. 183d k.p. jest wcześniejsze wniesienie przez niego odwołania od wypowiedzenia w trybie…

Czytaj
1 2 3