Relacja ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości

Nr 1(1) Kwiecień 2016

W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z przedstawicielami MS oraz dyrektorami sądów apelacyjnych. Końcowa kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników sądów w 2016 r. wynosi łącznie 147 .664 tys. zł.

Z ramienia MOZ NSZZ S PS obecni byli: Edyta Odyjas (przewodnicząca) oraz Marcin Puźniak, Adam Nosek, Aleksandra Brzezińska i Barbara Adamaszek (zastępcy), a także pełnomocnik ds. asystentów sędziów – Michał Góra. Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej J. Paziewski zwrócił uwagę, że aktualny budżet pozwala na podniesienie wynagrodzeń średnio o ponad 10% w przeliczeniu na jeden etat. Dodatkowe środki pozyskano w związku ze sposobem rozstrzygnięcia przetargu pocztowego, co pozwoliło zaoszczędzić kwotę ponad 63 mln złotych. Końcowa kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników sądów w 2016 r. wynosi łącznie 147 .664 tys. zł. Wypłata podwyżek mogłaby nastąpić najwcześniej w marcu/kwietniu z wyrównaniem od stycznia. Przed spotkaniem otrzymaliśmy od Ministerstwa materiały dot. informacji o efektach podjętych w 2015 roku działań zmierzających do likwidacji dysproporcji płacowych w sądach i ogólnych zaleceń już przekazanych przez MS dyrektorom sądów w zakresie zarządzania środkami finansowymi w bieżącym roku. Podczas spotkania kolejny raz podkreślono, że kryteria i zasady przyznawania podwyżek w poszczególnych sądach na wszystkich szczeblach mają być ustalane i konsultowane z działającymi tam organizacjami związkowymi. Związki zawodowe zostały poproszone o zgłaszanie Ministrowi wszelkich nieprawidłowości w przeprowadzaniu procesów konsultacyjnych.

W kwestii asystentów sędziów przedstawiciele MS potwierdzili fakt wystąpienia z propozycją podwyższenia kwoty najniższego wynagrodzenia na tym stanowisku do kwoty 3.000 zł. Dodatkowo otrzymaliśmy zapewnienie, że obecne władze Ministerstwa uznają za niecelowe różnicowanie wynagrodzeń asystentów sędziów względem poszczególnych szczebli apelacji. Zwróciliśmy także uwagę na problem zatrudniania asystentów sędziów za najniższą możliwą stawkę (2675 złotych) w przypadku, gdy następuje to w ramach przekształcania etatów.

Wiceminister Ł. Piebiak odniósł się ogólnie do kwestii zapewnienia właściwej proporcji kadr zatrudnionych w oddziałach oraz w wydziałach orzeczniczych. Poruszył także krótko kwestię końcowych wyników badania psychospołecznego obciążenia pracą pracowników sądów, stwierdzając, że są one bardzo niepokojące i dane te będą analizowane. (GS)