Trwają spotkania w apelacjach

Nr 1(1) Kwiecień 2016

NSZZ „Solidarność” walczy w sądach o podział środków na podwyżki.

W sądach apelacyjnych trwają spotkania związków zawodowych z dyrektorami sądów apelacyjnych. Organizowane spotkania są wynikiem uzgodnień, do których doszło w dniu 16 lutego br. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektorom przypomniano o obowiązku prowadzenia z organizacjami związkowymi rokowań nt. sposobu podziału środków na podwyżki płac – co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów.

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obecna jest na wszystkich spotkaniach. Dzięki profesjonalnym działaniom mamy możliwość współdecydowania o sposobie podziału środków.

Niestety, nie we wszystkich apelacjach współpraca układa się dobrze.

Poniżej kalendarium spotkań:

 • Warszawa – 9 marca – uzgodnienia zakończone. Dokumentacja przekazana koordynatorom. Następny etap to rokowania prowadzone w konkretnych sądach.
 • Katowice – 12 stycznia – zaproponowano dyrektorowi drugie spotkanie 7 kwietnia.
 • Gdańsk – 23 marca – kolejne spotkanie zaplanowane na 4 kwietnia.
 • Poznań – 15 marca – Oczekujemy na protokół ze spotkania i kolejny termin.
 • Kraków – 22 marca – kolejne spotkanie wyznaczono na 1 kwietnia.
 • Wrocław – 6 kwietnia
 • Łódź – 18 marca – ustalenia wstępnie zakończone.
 • Rzeszów – 1 marca – uzgodnienia zakończone. Dokumentacja przekazywana koordynatorom. Następny etap to rokowania prowadzone w konkretnych sądach.
 • Białystok – 21 marca – otrzymano propozycję podziału środków. Wnieśliśmy o przedłużenie terminu do zajęcia stanowiska.
 • Lublin – 4/8 kwiecień.
 • Szczecin – Brak zaproszenia.