W 2018 wyższa płaca minimalna

Od 2018 roku rośnie płaca minimalna i będzie ona wynosić 2100 zł (podwyżka o 100 zł w porównaniu z 2017 rokiem). Z płacą minimalną wzrosną też świadczenia z nią powiązane, w tym odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji oraz dodatek za pracę w nocy. W przypadku pracownika zatrudnionego na umowie zleceniu, podwyższeniu ulegnie także minimalna stawka godzinowa. Jest ona bowiem powiązana z płacą minimalną i od 2018 roku wzrośnie do 13,70 proc., czyli o 0,70 gr więcej niż obecnie. Wzrost pensji minimalnej oznacza także wzrost kosztów pracy – w przyszłym roku pracownik otrzyma minimalnie 1 530 zł netto, pozostałe koszty to między innymi składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i na Fundusz Pracy, opłacane przez pracodawcę. W sumie składki te przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wyniosą 20,74 proc. wynagrodzenia brutto, czyli 432,81 zł.