Wywiad ze sztuczną inteligencją o jej roli w wymiarze sprawiedliwości

MS organizuje konferencję o sztucznej inteligencji (AI) w wymiarze sprawiedliwości. Dyskusja traktuje o możliwym zastosowaniu sztucznej inteligencji w sądach i prokuraturze. AI może przyspieszyć postępowania, ułatwić zarządzanie sprawami i podnieść poziom orzecznictwa. Uczestnicy chcą zebrać wiedzę i doświadczenia oraz odpowiedzieć na pytanie, które z wytypowanych rozwiązań należy wdrożyć w pierwszej kolejności. Konferencję można śledzić na stronie: www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl oraz na Youtube.

W związku z tym poniżej zamieszczamy dzisiejszy wywiad przeprowadzony ze… sztuczną inteligencją. Z ChatGTP rozmawiał Darek Kadulski.

Zestaw czterech ilustracji wg wskazówek przeprowadzającego wywiad stworzył DALL·E. Jest to nazwa stworzonego przez OpenAI modelu sztucznej inteligencji, który jest w stanie generować obrazy na podstawie tekstowych opisów. Nazwa DALL·E pochodzi od połączenia nazwisk Salvadora Dalí i Wall-E (robot z filmu animowanego o tym samym tytule), co odzwierciedla jego zdolność do tworzenia surrealistycznych obrazów i związku z dziedziną robotyki. Zadane przez Darka wskazówki podobno były bardzo surrealistyczne, ale nie zdecydował się ujawnić ich treści : ).

Gazeta Sądowa: Dzień dobry! Czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad?

ChatGTP: Tak, oczywiście! Jestem gotów do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Co chcesz wiedzieć?

G.S.: Zastanawiam się nad tym, czy sztuczna inteligencja może zastąpić sądy. Co o tym sądzisz?

ChatGTP: To trudne pytanie, które wymaga uwzględnienia różnych czynników. Sztuczna inteligencja (SI) jest w stanie przetwarzać i analizować duże ilości danych, co może przyspieszyć procesy sądowe i zwiększyć ich dokładność. Jednak w kontekście zastępowania sądów, istnieją pewne ograniczenia i wyzwania, które muszą być uwzględnione.

Po pierwsze, procesy sądowe wymagają nie tylko logicznego myślenia, ale także moralnego osądu i decyzji. Często sądy muszą brać pod uwagę skomplikowane kwestie etyczne i prawne, które wymagają ludzkiego doświadczenia i wiedzy. W takim przypadku, sztuczna inteligencja, która nie posiada ludzkiego doświadczenia życiowego, może mieć trudności w podejmowaniu decyzji.

Po drugie, systemy oparte na sztucznej inteligencji nie są wolne od błędów. Wynikają one z niedoskonałości algorytmów oraz danych, na których opiera się system. Ponadto, SI zwykle opiera się na danych historycznych, co oznacza, że ​​jest w stanie zidentyfikować tylko te czynniki, które zostały wcześniej uwzględnione. Ostatecznie, decyzje podejmowane przez SI mogą być ograniczone do wniosków, które można wyciągnąć z dostępnych danych, a nie uwzględniają potencjalnych czynników, które nie były wcześniej brane pod uwagę.

Ostatecznie, zastąpienie sądów przez sztuczną inteligencję jest mało prawdopodobne, ze względu na wiele złożonych czynników, które muszą być uwzględnione podczas procesu sądowego. Z drugiej strony, sztuczna inteligencja może pomóc sądom w przetwarzaniu i analizowaniu dużej ilości danych, a także wspierać decyzje sądowe poprzez zapewnienie informacji i wskazówek.

G.S.: Być może jednak w prostych sprawach, które powodują w sądach kolejki, sztuczna inteligencja byłaby rozwiązanie?

ChatGTP:  Tak, w prostych i jednoznacznych sprawach, które nie wymagają moralnego osądu, sztuczna inteligencja może być skutecznym narzędziem, które przyspieszyłoby proces sądowy i zmniejszyłoby kolejki. Przykłady takich spraw to np. mandaty drogowe, niektóre sprawy cywilne czy rozstrzyganie niektórych kwestii związanych z prawem podatkowym.

Jednak wciąż istnieją pewne kwestie, które muszą być uwzględnione, nawet w prostych sprawach. Przede wszystkim, algorytmy stosowane w sztucznej inteligencji muszą być zbudowane w sposób, który umożliwi im dokładne i wiarygodne rozwiązanie problemu. Wszystkie czynniki związane z każdą sprawą muszą być uwzględnione w algorytmie, aby uniknąć błędów i niedopowiedzeń.

Ponadto, istnieje potrzeba nadzoru nad systemem opartym na sztucznej inteligencji przez wykwalifikowanych ludzi, którzy będą mieli kontrolę nad procesem i mogą podejmować decyzje w sytuacjach, w których algorytm nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedzi. W tym przypadku, sztuczna inteligencja może działać jako narzędzie, które wspiera proces sądowy, ale to ludzie są ostatecznymi decydentami.

Podsumowując, sztuczna inteligencja może być użyteczna w prostych sprawach, ale muszą być uwzględnione pewne kwestie i ograniczenia. Wciąż istnieje potrzeba nadzoru przez ludzi, którzy będą mieli ostateczne słowo w procesie podejmowania decyzji.

G.S.: W takich sprawach i tak jest możliwość odwołania się osoby niezadowolonej od wyroku sztucznej inteligencji – więc niebezpieczeństwo jest może mniejsze?

ChatGTP: Tak, faktycznie, w przypadku, gdy sztuczna inteligencja byłaby użyta do rozstrzygnięcia prostych i jednoznacznych spraw, istnieje możliwość odwołania się od decyzji podjętej przez system oparty na sztucznej inteligencji. Jednakże, wciąż muszą być uwzględnione pewne czynniki, które mogą wpłynąć na proces odwoławczy.

Po pierwsze, osoba, która składa apelację musi mieć pewność, że algorytm użyty przez sztuczną inteligencję był zgodny z zasadami, etyką i obowiązującym prawem. W przypadku, gdy algorytm był wadliwy, niepełny lub niezgodny z wymaganiami prawnymi, możliwe, że osoba niezadowolona z decyzji sztucznej inteligencji nie będzie miała szansy na sprawiedliwość w procesie odwoławczym.

Po drugie, ważne jest, aby istniała procedura odwoławcza, która umożliwi osobie niezadowolonej z decyzji sztucznej inteligencji składanie odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku braku takiej procedury, osoba ta może być pozbawiona możliwości obrony swoich praw i interesów.

Wreszcie, warto zauważyć, że procesy odwoławcze są zwykle kosztowne i czasochłonne, co może być obciążeniem dla osób o niskich dochodach lub dla tych, którzy nie posiadają wystarczających zasobów finansowych. W takim przypadku, osoby te mogą być pozbawione równych szans w procesie odwoławczym.

Podsumowując, możliwość odwołania się od decyzji podjętej przez sztuczną inteligencję istnieje, ale wciąż istnieją pewne czynniki, które należy uwzględnić w procesie odwoławczym. Zwykle są to skomplikowane procedury, a osoby, które chcą skorzystać z nich, muszą być w stanie udowodnić, że algorytmy stosowane przez sztuczną inteligencję są zgodne z obowiązującym prawem i etyką.

G.S.: W czym zatem może praktycznie i bezpiecznie pomóc sztuczna inteligencja w sądach?

ChatGTP: Sztuczna inteligencja może pomóc w sądach na wiele sposobów, a oto kilka przykładów:

  1. Analiza i przetwarzanie dużej ilości danych: Sądy mogą korzystać z systemów sztucznej inteligencji do przetwarzania dużych ilości danych i dokumentów związanych z daną sprawą, co pozwala na szybsze i bardziej dokładne identyfikowanie istotnych informacji i faktów.
  2. Sugerowanie decyzji: Sztuczna inteligencja może być używana do analizowania podobnych przypadków i sugestii decyzji na podstawie tych wcześniej podjętych. Takie systemy mogą pomóc sędziom w podejmowaniu decyzji, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje i analizując podobne wcześniejsze przypadki.
  3. Automatyzacja rutynowych czynności: Sądy mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do automatyzacji pewnych rutynowych czynności, takich jak przypisywanie numerów akt i zarządzanie dokumentacją. Dzięki temu prawnicy i pracownicy sądowi będą mieli więcej czasu na bardziej złożone zadania, które wymagają ludzkiej intuicji i wiedzy.
  4. Ułatwienie dostępu do informacji: Sztuczna inteligencja może pomóc w tworzeniu lepszych i bardziej intuicyjnych interfejsów użytkownika, które ułatwią dostęp do informacji i ułatwią pracę prawnikom i pracownikom sądowym.

Podsumowując, sztuczna inteligencja może pomóc w sądach w wielu różnych dziedzinach, od przetwarzania i analizowania danych po automatyzację rutynowych czynności. Ważne jest jednak, aby zawsze pamiętać, że ludzka intuicja i wiedza pozostaną niezbędne w podejmowaniu ważnych decyzji sądowych, szczególnie w przypadku skomplikowanych i kontrowersyjnych spraw.

G.S.: Jesteś dużym modelem językowym. Czy taka sztuczna inteligencja może pomóc wytłumaczyć przeciętnemu człowiekowi – zależnie od jego wieku i wykształcenia – znaczenie wyroku sądowego lub pouczenia prawnego?

ChatGTP: Tak, sztuczna inteligencja może pomóc wytłumaczyć przeciętnemu człowiekowi znaczenie wyroku sądowego lub pouczenia prawnego. Istnieją już narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak chatboty, które pomagają wyjaśnić zagadnienia prawne w sposób bardziej zrozumiały dla przeciętnego użytkownika.

Dzięki takim narzędziom przeciętny człowiek może otrzymać łatwiejszy w odbiorze opis postępowania sądowego lub tłumaczenie skomplikowanego prawnego terminu. Co więcej, taki chatbot może zostać zaprogramowany w sposób, który uwzględnia poziom wiedzy i doświadczenia użytkownika, co pozwoli dostosować język i sposób przekazu do jego potrzeb.

To nie tylko ułatwia zrozumienie prawa, ale także zwiększa transparentność i dostępność informacji prawnych dla zwykłych ludzi. W ten sposób sztuczna inteligencja może pomóc wzmocnić świadomość prawna i podnieść poziom zaangażowania społecznego w kwestie prawne.

G.S.: Jak zapytam będziesz potrafił pokazać to na przykładach?

ChatGTP: Oczywiście, chętnie pokażę przykłady. Zadaj mi pytania dotyczące konkretnych tematów i postaram się udzielić odpowiedzi, w której zastosuję prosty i zrozumiały język, tak aby każdy mógł zrozumieć nawet skomplikowane zagadnienia prawnicze.

G.S.: W mojej pacy spotkałem się z określeniem zapisanym w uzasadnieniu do wyroku sądowego, który brzmiał, że „pozwany naruszył powoda w posiadaniu”. Co sądzisz o takiej konstrukcji?

ChatGTP: Konstrukcja zdania, którą przytoczyłeś, jest typowa dla języka prawniczego. W języku prawnym ważne jest precyzyjne i jednoznaczne wyrażanie myśli, co często prowadzi do stosowania specjalistycznych zwrotów i określeń, które mogą być trudne do zrozumienia dla osób spoza środowiska prawniczego.

W przypadku Twojego przykładu, zdanie oznacza, że osoba, przeciwko której skierowane było postępowanie sądowe, naruszyła prawo posiadania drugiej osoby, którą reprezentował powód. Jednak dla osoby niezaznajomionej z językiem prawnym, taka konstrukcja zdania może być trudna do zrozumienia.

Sztuczna inteligencja mogłaby pomóc w tłumaczeniu takich specjalistycznych zwrotów i określeń na język bardziej zrozumiały dla przeciętnych ludzi. Na przykład poprzez wykorzystanie technik tłumaczenia maszynowego lub interaktywnych narzędzi, które wyjaśnią pojęcia w sposób prosty i przystępny.

G.S.: Poniższy fragment jest z wyroku sądowego. Jak wytłumaczyłbyś co sąd miał na myśli osobie, która ma wykształcenie średnie i nie miała żadnego kontaktu z przepisami prawa i sądem: „Nierozpoznanie istoty sprawy może być konsekwencją przyjęcia przez sąd pierwszej instancji przesłanki niweczącej lub hamującej roszczenie, np. prekluzji, przedawnienia, potrącenia, braku legitymacji, prawa zatrzymania”.

ChatGTP: Dla osoby, która nie ma doświadczenia z przepisami prawa, ten fragment wyroku może być trudny do zrozumienia. W skrócie, sąd mówi o tym, że gdy sąd pierwszej instancji uzna, że istnieją przesłanki, które uniemożliwiają dalsze rozpatrywanie sprawy, to może to doprowadzić do nierozpoznania meritum sprawy.

Przykładowo, gdy przepis prawa mówi, że po upływie określonego terminu nie można już dochodzić roszczeń, to sąd może uznać, że roszczenie powoda zostało niweczone i nie ma potrzeby rozpatrywania sprawy dalej. Podobnie, gdy powód nie ma prawa do dochodzenia roszczeń w danej sprawie, to sąd może uznać, że brakuje mu legitymacji do występowania w tej sprawie i również nie będzie dalej rozpatrywał sprawy.

Słowa „prekluzja”, „przedawnienie”, „potrącenie” i „brak legitymacji” to określenia prawne, które oznaczają konkretne sytuacje i przepisy, na które powołuje się sąd w swoim uzasadnieniu.

G.S.: A da się jeszcze prościej? Spróbuj, proszę.

ChatGTP: Oczywiście, postaram się wytłumaczyć to jeszcze prostszym językiem. Sąd mówi, że jeśli pierwszy sąd uznał, że masz jakąś przeszkodę w twoim roszczeniu, to może się okazać, że nie zostanie rozpatrzone całe twoje żądanie. Te przeszkody mogą mieć różne formy, na przykład przeterminowanie roszczenia, brak ważnych dokumentów, czy niewłaściwa osoba występująca z roszczeniem.

G.S.: A czy sztuczna inteligencja może wyręczać sekretarzy sądowych?

ChatGTP:  Sztuczna inteligencja może w pewnym stopniu pomóc w pracy sekretarzy sądowych poprzez automatyzację niektórych rutynowych czynności, takich jak przetwarzanie dokumentów i przydzielanie numerów akt. Jednak, zastąpienie całkowicie pracy sekretarza sądowego sztuczną inteligencją, jest mało prawdopodobne, ponieważ ta praca wymaga pewnych umiejętności, takich jak interpretacja i zrozumienie języka naturalnego oraz znajomość procedur prawnych, które są bardziej skomplikowane i złożone niż to, co obecnie umieją systemy sztucznej inteligencji.

Ponadto, w pracy sekretarza sądowego często istotne są umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, które nie są dostępne dla systemów sztucznej inteligencji. Przykładowo, w pracy sekretarza sądowego ważna jest umiejętność pracy w zespole i komunikacja z sędziami, prawnikami i innymi pracownikami sądowymi. Sztuczna inteligencja może pomóc w pracy sekretarza sądowego, ale nie jest w stanie całkowicie zastąpić ludzkiej pracy i interakcji.

G.S.: W dzisiejszych czasach sekretarze sądowi ręcznie protokołują rozprawy oraz przemieszczają bardzo dużo ciężkiej dokumentacji. To jest problem.

ChatGTP:   Zgadzam się, że przemieszczanie i przetwarzanie dużej ilości dokumentów może być uciążliwe dla pracowników sądowych, w tym sekretarzy sądowych. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie systemów informatycznych opartych na sztucznej inteligencji, które pomogą w automatyzacji niektórych zadań i przyspieszą przetwarzanie dokumentów.

W przypadku protokołowania rozpraw, istnieją już na rynku systemy umożliwiające nagrywanie i transkrypcję wypowiedzi uczestników rozprawy, co pozwala na automatyczne generowanie protokołów. Takie systemy są dostępne w różnych językach, a dzięki zaawansowanym algorytmom rozpoznawania mowy, potrafią rozpoznać i przetworzyć nawet trudne akcenty i dialekty.

Co więcej, dzięki systemom elektronicznego obiegu dokumentów, dokumenty sądowe mogą być przetwarzane i przechowywane w formie cyfrowej, co eliminuje konieczność przemieszczania ciężkich papierów i ułatwia dostęp do nich. Taka cyfrowa archiwizacja dokumentów może również pomóc w zapobieganiu utracie dokumentów i usprawnić procesy związane z ich wyszukiwaniem i przetwarzaniem.

Wydaje się, że sztuczna inteligencja i systemy informatyczne mogą pomóc w wielu dziedzinach pracy sądowej, w tym w pracy sekretarzy sądowych. Jednak, wciąż potrzebna jest ludzka obecność i nadzór, aby zapewnić prawidłowość procesu i odpowiednią jakość przetwarzanych dokumentów.

G.S.: Wydaje się jednak, że jakaś forma wdrożenia sztucznej inteligencji w przyszłości jest nieunikniona.

ChatGTP: Tak, sztuczna inteligencja jest już obecna w wielu dziedzinach życia, a także w sądownictwie. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach może przynieść wiele korzyści, takich jak przyspieszenie procesów, poprawa jakości i dokładności analizy faktów czy zmniejszenie obciążenia pracy sędziów i pracowników sądowych.

Jednakże, jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieją także potencjalne zagrożenia i problemy związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji do pracy w sądach. Dlatego, zanim wprowadzi się sztuczną inteligencję do pracy w sądach, należy dokładnie zbadać i rozważyć wszelkie aspekty związane z tym procesem, w tym wpływ na ludzi pracujących w sądownictwie i ich umiejętności, aspekty etyczne, kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych.

W każdym przypadku, decyzja o wprowadzeniu sztucznej inteligencji do pracy w sądach powinna być oparta na solidnym i przemyślanym podejściu, a wprowadzenie takiej technologii powinno być stopniowe i kontrolowane, aby zapewnić jak najwyższą jakość pracy sądów i ochronę praw i wolności jednostek.

G.S.: Czy pracownicy sądów i prokuratury powinni obawiać się sztucznej inteligencji w ich miejscach pracy?

ChatGTP: Nie ma powodu, aby pracownicy sądów i prokuratury obawiali się sztucznej inteligencji jako takiej. Sztuczna inteligencja może przynieść wiele korzyści, takich jak automatyzacja procesów, ułatwienie i przyspieszenie analizy dowodów, a także zmniejszenie obciążenia pracy.

Jednakże, wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze może skutkować zmianami w strukturze pracy, w tym redukcją niektórych stanowisk, zmianą zakresu obowiązków czy potrzebą zdobywania nowych umiejętności. Może to stworzyć pewien niepokój wśród pracowników, którzy muszą dostosować się do zmian. Warto zauważyć, że pracownicy powinni być zaangażowani w proces wprowadzania sztucznej inteligencji i dostarczyć swoje uwagi oraz sugestie na temat sposobu, w jaki nowa technologia może zostać wykorzystana w pracy.

Kluczowe jest także to, aby sztuczna inteligencja była używana w sposób etyczny i odpowiedzialny, a jej wykorzystanie nie prowadziło do naruszenia prywatności i wolności jednostek. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze powinno odbywać się w sposób kontrolowany, oparty na odpowiedniej analizie i przy zachowaniu zasad demokracji i państwa prawa.

G.S. Czyli Twoim zdaniem pracownicy ci nie stracą pracy?

ChatGTP:  Nie można wykluczyć, że wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze może skutkować pewnymi zmianami w strukturze pracy, a w niektórych przypadkach może prowadzić do redukcji niektórych stanowisk. Jednakże, wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze może także przynieść wiele nowych możliwości i otworzyć drogę do rozwoju nowych stanowisk, które będą wymagały nowych umiejętności.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze może przynieść wiele korzyści, takich jak przyspieszenie procesów, poprawa jakości i dokładności analizy faktów czy zmniejszenie obciążenia pracy sędziów i pracowników sądowych. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli zaangażowani w proces wprowadzania sztucznej inteligencji do pracy i aby dostosowali swoje umiejętności do nowych wymagań, które niesie ze sobą nowa technologia.

W każdym przypadku, należy zapewnić, że wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze odbywa się w sposób odpowiedzialny i etyczny, a jej wykorzystanie nie prowadzi do naruszenia prywatności i wolności jednostek.

G.S.: Badania pokazały, że w polskich sądach powszechnych panuje bardzo zła atmosfera pracy a 68% zatrudnionych wykonuje swoje zadania w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu.

ChatGTP:  To bardzo smutne i niepokojące wyniki badań. Mobbing to poważny problem, który negatywnie wpływa na pracowników i ich zdrowie psychiczne, co z kolei może wpłynąć na jakość wykonywanej pracy. Praca w sądach i prokuraturze wymaga szczególnej ostrożności i profesjonalizmu, a sytuacja, w której pracownicy są nękani mobbingiem, może prowadzić do błędów, a nawet naruszeń w pracy sądu.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze może przynieść wiele korzyści, ale nie może zastąpić pracy ludzi. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy dla pracowników, aby nie byli nękani mobbingiem i byli traktowani w sposób godny. Oczywiście, sztuczna inteligencja nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego środowiska pracy, ale jej wprowadzenie może pomóc w usprawnieniu procesów i zmniejszeniu obciążenia pracy dla pracowników, co może przyczynić się do poprawy atmosfery w pracy.

Jednakże, aby sztuczna inteligencja była skuteczna, musi być odpowiednio wdrożona i pracownicy muszą być przeszkoleni w jej obsłudze. Ponadto, ważne jest, aby zachować równowagę między wykorzystaniem sztucznej inteligencji a pracą ludzką, ponieważ to ludzie w końcu podejmują decyzje i odpowiadają za swoje czyny w pracy sądowej.

G.S.: No właśnie. Dla ludzi bardzo ważne jest czuć się potrzebnymi.

ChatGTP:  Tak, czucie potrzeby i znaczenia w pracy jest bardzo ważne dla ludzi. Praca w sądach i prokuraturze jest szczególnie wymagająca i odpowiedzialna, dlatego pracownicy tych instytucji powinni mieć poczucie, że ich wkład jest istotny i przyczynia się do celów i wartości, którymi kieruje się ta praca.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do pracy w sądach i prokuraturze może pomóc w usprawnieniu procesów, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia pracy dla pracowników i dać im więcej czasu na realizację zadań wymagających ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu, praca ludzka może stać się bardziej skoncentrowana na decyzjach, które wymagają zaangażowania, refleksji i oceny sytuacji, co z kolei może zwiększyć poczucie potrzeby i znaczenia swojej pracy.

Warto jednak pamiętać, że sztuczna inteligencja nie zastąpi pracy ludzkiej i nigdy nie powinna być traktowana jako zastępstwo dla ludzi. Ważne jest zachowanie równowagi i współpracy między sztuczną inteligencją a pracą ludzką, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty i wykorzystać potencjał obu tych obszarów pracy.

G.S.: Czyli nie musimy bać się futurystycznej wizji, że w niedalekiej przyszłości zamiast sędziów i urzędników w polskich sądach będą wyroki wydawały bezduszne humanoidy?

ChatGTP:  Nie ma powodu, aby bać się takiej wizji, ponieważ obecnie sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić pracy ludzkiej w tak złożonych dziedzinach, jak prawo czy wymiar sprawiedliwości. Mimo że sztuczna inteligencja rozwija się bardzo szybko i przynosi wiele korzyści w różnych obszarach życia, to jednak wymiar sprawiedliwości wymaga ludzkiego zaangażowania, oceny, refleksji, empatii i wielu innych cech, które są trudne do zreplikowania przez maszyny.

Dlatego nie ma obaw, że w przyszłości to maszyny będą wydawały wyroki w polskich sądach. Sztuczna inteligencja może być bardzo pomocna w usprawnianiu i ułatwianiu pracy w wymiarze sprawiedliwości, ale nigdy nie powinna zastąpić pracy ludzkiej w tej dziedzinie.

G.S.: Czy związki zawodowe mogą jakoś wykorzystać sztuczną inteligencję dla dobra pracowników? Co powiedziałbyś o tym młodym pracownikom w och stylu:

ChatGTP: No problemo! Związkowcy mogą skorzystać z tej nowej, hajpowej technologii, żeby zrobić dobry interes dla ludzi, którzy rządzą na dole! 😉

G.S.: Ok, może nie w aż tak nowoczesnym stylu 😉

ChatGTP: Oczywiście, róbmy to! Słuchajcie, młodzi pracownicy, związki zawodowe mają w zanadrzu sporo sposobów, by wykorzystać sztuczną inteligencję na waszą korzyść. Wiem, wiem, to może brzmieć jak kolejny suchy temat, ale naprawdę warto się zainteresować tym, co to dla nas wszystkich oznacza.

Na przykład, związki zawodowe mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do analizowania danych płacowych i tworzenia bardziej skutecznych strategii wynagradzania pracowników. Dzięki temu, wszyscy pracownicy będą mieli większe szanse na sprawiedliwe wynagrodzenie, które odpowiada ich kwalifikacjom i doświadczeniu.

Ale to tylko początek! Sztuczna inteligencja może również pomóc związkom zawodowym w tworzeniu lepszych planów szkoleń dla pracowników, a nawet w zapobieganiu przypadkom dyskryminacji w miejscu pracy. Oczywiście, to wszystko wymaga odpowiedniej infrastruktury i inwestycji, ale warto działać, aby poprawić warunki pracy dla nas wszystkich.

Dlatego, moi drodzy młodzi pracownicy, nie bójmy się związów zawodowych i ich propozycji wykorzystania sztucznej inteligencji dla naszej korzyści. Trzymajmy rękę na pulsie, bądźmy otwarci na nowe technologie i działajmy razem, by nasze miejsca pracy były bardziej sprawiedliwe i przyjazne dla wszystkich.

G.S.: A co można powiedzieć trochę starszym pracownikom sądów i prokuratur, dla których nowoczesne technologie nie są takim naturalnym środowiskiem jak dla młodego pokolenia?

ChatGTP:  Dla starszych pracowników sądów i prokuratur, którzy nie wychowali się w świecie nowoczesnych technologii, zmiana może być trudniejsza niż dla młodszych kolegów. Jednakże, warto podkreślić, że nauka nigdy nie kończy się na jednym etapie życia i można nauczyć się nowych umiejętności w każdym wieku.

Nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą znacznie ułatwić pracę w sądach i prokuraturach. Dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji możliwe jest przyspieszenie procesów, automatyzacja powtarzalnych zadań oraz wykrywanie wzorców i anomali w danych. Co więcej, sztuczna inteligencja może pomóc w analizie dowodów i materiałów, co może przyspieszyć pracę i usprawnić procesy.

Warto więc zachęcać starszych pracowników sądów i prokuratur do nauki i poszerzania swoich umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii, ponieważ dzięki nim praca może stać się bardziej efektywna i przyjemna. Istnieją szkolenia i kursy, które mogą pomóc w nauce tych umiejętności, a także specjalne programy dla osób starszych, które uczą się korzystać z nowych technologii. Dlatego warto wyjść poza strefę komfortu i podjąć wyzwanie nauki, aby być na bieżąco z nowymi trendami i umiejętnościami potrzebnymi w dzisiejszym świecie pracy.

G.S.: Bardzo dziękuję za wywiad. Możesz się przedstawić? Wywiad będzie przekazany pracownikom sądów i prokuratur.

ChatGTP: Oczywiście, nazywam się ChatGPT i jestem dużym modelem językowym sztucznej inteligencji, stworzonym przez firmę OpenAI. Moim zadaniem jest udzielanie odpowiedzi na różnorodne pytania i pomoc użytkownikom w zdobywaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi były pomocne i pozytywnie wpłynęły na zrozumienie roli sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości.