100-lecie sądownictwa polskiego mija po cichu

W Płocku trwa konferencja naukowa pt.: „100-lecie sądownictwa polskiego 1917 – 2017”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku, a konferencję objął patronatem honorowym Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski.

W dniu 1 września 1917 r. utworzono sądy w Królestwie Polskim kładąc podwaliny pod polską państwowość po okresie zaborów. Tematyka referatów jest różnorodna i sięga także sądownictwa na ziemiach polskich w okresie zaborów. W kręgu zainteresowania są etapy tworzenia, unifikacji i kodyfikacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wygłoszone zostaną także referaty dotyczące zagadnień ustrojowych i kadrowych sądownictwa w okresie międzywojennym, oddolnych prób uprawniania biurowości sądowej. Uczestnicy konferencji pochylą się także nad efektywnością sądów powszechnych 100 lat po ich powstaniu.

Sądownictwo i szkolnictwo były pierwszymi i najważniejszymi filarami odbudowywania polskiej państwowości. Tym bardziej zdumiewa, że tak doniosła rocznica mija praktycznie bez echa i ogranicza się do skromnych i zamkniętych uroczystości, w których uczestniczą wyłącznie sędziowie na najwyższych stanowiskach.

Po zakończeniu konferencji zapewne ukaże się w Gazecie Sądowej szersza informacja.