Gdy pracodawca bierze odwet na działaczu związkowym

Nr 2(2) maj 2016 r. W codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji nie tylko z perspektywy pracowników. Równie często relacjonują oni przypadki nierównego traktowania ze względu na przynależność związkową. Jak wynika z obserwacji Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które od kilku lat prowadzi szkolenia z przeciwdziałania dyskryminacji dla przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski, w swojej codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji…

Czytaj

Postulaty MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa

Nr 2(2) maj 2016 r. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa prowadząc uzgodnienia dotyczące podziału środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, w czasie spotkań z dyrektorami sądów apelacyjnych wnosiła o zaprotokołowanie następujących postulatów naszej organizacji: Zaznaczenie, ze przy indywidualnym przyznawaniu podwyżek przez pracodawców zostaną uwzględnione osoby przebywające na urlopie macierzyńskim; Umieszczenie wytycznych dla dyrektorów sądów, aby w trakcie dzielenia puli środków na podwyżki…

Czytaj

Podwyżki w sądach

Nr 2(2) maj 2016 r. Ministerstwo chce przyspieszenia. W dniu 14 kwietnia MOZ NSZZ „S” PS uzyskała informację, że dyrektorzy sądów apelacyjnych otrzymali z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej polecenie przyspieszenia podjęcia decyzji w zakresie rozdziału środków na podwyżki dla asystentów, urzędników sądowych oraz pozostałych pracowników na podległe jednostki. – Przedłużające się terminy konsultacji i uzgodnień działają na niekorzyść pracowników, powodują duże…

Czytaj

Przedstawiciel Ministerstwa dzieli się z nami pomysłami zmian

Nr 2(2) maj 2016 r.  – Nie dajcie sobie wmówić, że likwiduje się jakieś sądy. – Uspokaja sędzia Henryk Walczewski. – Kluczem do dobrze pomyślanej reformy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, gdzie mają leżeć akta. W naszych sądach huczy od plotek na temat tego, że mają „likwidować rejony”, „likwidować apelacje”, „likwidować okręgi”… wydziały, prezesów, stanowiska pracy i sam nie wiem co jeszcze. Okazuje…

Czytaj

Centrum Organizowania Związków Zawodowych

Nr 2(2) maj 2016 r. UNI Global Union jest organizacją zrzeszającą 20 milionów pracowników ze 150 krajów na całym świecie. Misją Unii jest podejmowanie działań mających prowadzić do wzrostu związków zawodowych i rozbudowy układów zbiorowych, w celu poprawy warunków pracy i życia pracowników. W lutym br. doszło do spotkania przedstawicieli UNI Global Union z polskimi afiliantami tej organizacji, tj. NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tematem spotkania…

Czytaj

Petycja czyli co?

Nr 2(2) maj 2016 r. Rzecz o tym jak pewne stowarzyszenie w imię swojego rozumienia życzy kuratorom sądowym. Istnienie sensu zadaniowego czasu pracy kuratorów zawodowych zdaje się być obce osobom, które parają się wynalazczością. A zwłaszcza prace nad takimi wynalazkami, które tylko z pozoru samych wynalazców nie dotyczą, dopóki przeciwko ich twórcom nie zaczną się obracać. Polskie piekiełko słynie z tego…

Czytaj

Na co idą składki członkowskie?

Zgodnie z obowiązująca uchwałą finansową członkowie NSZZ „Solidarność” uiszczają z tytułu swojej przynależności składki członkowskie w wysokości 0,82% miesięcznych przychodów. Składka ta obowiązuje wszystkich członków całego Związku, bez względu na branżę. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego członka Związku, Komisja Międzyzakładowa może uchwalić niższy wymiar składki lub zawiesić obowiązek jej uiszczania na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres…

Czytaj

Chełmska sędzia podejrzana o fałszowanie dokumentów sądowych

Nr 2(2) maj 2016 r. Sąd Apelacyjny zezwolił Prokuratorowi Rejonowemu w Lublinie na pociągnięcie jej do odpowiedzialności, została zawieszona w obowiązkach służbowych, a jej wynagrodzenie obniżono o 25 proc. – podał „Dziennik Wschodni”. Anna C. jest podejrzana o to, że 14 lutego 2014 r. we Włodawie jako sędzia i funkcjonariusz publiczny wydając wyrok poświadczyła w nim nieprawdę – mówi Barbara du Chateau, rzecznik Sądu…

Czytaj

VII Zjazd Koordynatorów (18-22 kwietnia 2016)

Nr 2(2) maj 2016 r.  – Jest nas znacznie więcej niż w ubiegłym roku. Większość dyrektorów sądów nie utrudnia koordynatorom udziału w zjazdach – podsumowała przewodnicząca MOZ NSZZ „S” PS – Edyta Odyjas. W dniach 18-22.04.2016 r. w Gdańsku odbył się VII Zjazd Koordynatorów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Poza zaplanowanymi spawami związkowymi koordynatorzy…

Czytaj

Adwokat chce urzędników sądowych na wyłączność

Adwokat proponuje opłacanie pracowników sądowych biur obsługi interesantów przez samorząd adwokacki. Warszawski adwokat – Michał Szpakowski zaproponował by w sądowych biurach obsługi interesantów zatrudniani byli urzędnicy przeznaczeni wyłącznie do obsługi adwokatów – doniósł portal Prawnik.pl. Pensje tych pracowników miałby pokrywać warszawski samorząd adwokacki. Propozycja przedstawiona przez mecenasa Szpakowskiego to część programu wyborczego związanego z wyborami do władz korporacyjnego…

Czytaj

Urzędnicy pracowali w pleśni i stęchliźnie

Nr 2(2) maj 2016 r. „Dziennik Bałtycki” | 17.03.2016 r. | autor: Szymon Zięba Gdy woda zalała pomieszczenia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim porządki po zalaniu w otoczeniu pleśni, stęchlizny i smrodu musieli robić jego pracownicy. – Kiedy pracownice przyszły do pracy, wody w sądzie było po kostki, zalało wiele pomieszczeń w wydziale ksiąg wieczystych. Urzędnicy co mogli to powynosili, nie było jednak możliwości i warunków,…

Czytaj
1 2