Pytania dot. SR Kraków-Śródmieście

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – nasza organizacja wystąpiła do dyrektora sądu o udzielenie informacji w trzech obszarach: 1. pracy w godzinach nadliczbowych w związku z brakami kadrowymi w tamtejszym sądzie, 2. sposobów przeciwdziałania zjawiskom mobbingowym, 3.  realizacji obowiązku szkoleń stanowiskowych pracowników rozpoczynających pracę. Oczekujemy na odpowiedź.